Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor vo Vojlovici

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

-

 

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 13 6 520 64 801 130 353 € 1 000 €
  1.6.2021 - 30.12.2021
Vojlovica, Vojvodina, Srbsko
Kultúra
Kúpa osobného automobilu za účelom dopravy Slovákov s obmedzenou schopnosťou pohybu
Žiadosť číslo 0038/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
830 1 300 60 000 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.6.2021 - 30.12.2021
Vojlovica, Vojvodina, Srbsko
Vzdelávanie
Slovenská materská škola vo Vojlovici - I. časť
Žiadosť číslo 0039/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
830 1 300 12 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.)
0 €
  1.5.2021 - 31.12.2021
Farský úrad, Vojlovica, Pančevo, Vojvodina, Srbsko
Vzdelávanie
Slovenská materská škola vo Vojlovici - II. časť
Žiadosť číslo 0705/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
200 1 300 5 000 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry
0 €
  1.5.2021 - 31.12.2021
Vojlovica, Vojvodina, Srbsko
Vzdelávanie
Slovenská materská škola vo Vojlovici - III. časť
Žiadosť číslo 0706/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
200 1 300 3 000 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok
0 €
  1.5.2021 - 31.12.2021
Vojlovica, Vojvodina, Srbsko
Vzdelávanie
Slovenská materská škola vo Vojlovici - IV. časť
Žiadosť číslo 0707/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
200 1 300 2 000 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok
0 €
  1.5.2021 - 31.12.2021
Farský úrad, Vojlovica, Pančevo, Vojvodina, Srbsko
Kultúra
Úprava a čiatočná rekonštrukcia mládežníckeho centra vo Vojlovici I. časť
Žiadosť číslo 0708/RS/2021
Nepodporená
Projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
200 1 300 15 000 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.5.2021 - 31.12.2021
Farský úrad, Vojlovica, Pančevo, Vojvodina, Srbsko
Kultúra
Úprava a čiatočná rekonštrukcia mládežníckeho centra vo Vojlovici II. časť
Žiadosť číslo 0709/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
830 1 300 10 000 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.5.2021 - 31.12.2021
Farský úrad, Vojlovica, Pančevo, Vojvodina, Srbsko
Kultúra
Úprava a čiatočná rekonštrukcia mládežníckeho centra vo Vojlovici III. časť
Žiadosť číslo 0710/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
200 1 300 5 000 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.6.2021 - 15.12.2021
Vojlovica, Vojvodina, Srbsko
Kultúra
Pamätník kňazovi Karolovi Zatkalíkov
Žiadosť číslo 0717/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
200 1 300 2 000 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
0 €
  15.5.2021 - 31.10.2021
Farský úrad, Vojlovica, Pančevo, Vojvodina, Srbsko
Vzdelávanie
Prijatie hostí zo Slovenska I.časť
Žiadosť číslo 0722/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
200 1 300 2 000 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava
0 €
  15.5.2021 - 31.10.2021
Farský úrad, Vojlovica, Pančevo, Vojvodina, Srbsko
Vzdelávanie
Prijatie hostí zo Slovenska II.časť
Žiadosť číslo 0723/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
200 1 300 500 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava
0 €
  1.4.2021 - 30.11.2021
Biele Blato, ul. Maršala Tita 33
Kultúra
Oprava Slovenského Chrámu Božieho III. časť
Žiadosť číslo 0728/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
430 501 10 000 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.6.2021 - 30.6.2021
Biskupský úrad, ul. Vuka Karadžića 2, Nový Sad
Vzdelávanie
Učebnice a pracovné listy pre vyučbu náboženstva v slovenskom jazyku
Žiadosť číslo 0737/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
2 000 50 000 3 853 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 4 800 5 200 40 735 € 7 000 €
2019 3 550 3 900 10 405 € 2 000 €
2018 2 350 2 600 12 555 € 2 000 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2021 22 8 220 76 501 194 048 € 12 000 € (6%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.