Kultúrno osvetový spolok Jednota

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Maršala Tita 58 21 412 Gložan

Viac informácií

mzglozan@hotmail.rs

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Hlavna zamierka spolku je pestovanie a zveľaďovanie slovenskeho folkloru. Spolok reprezentovali slovensky folklor v Srbsku a zahraničii (Slovensko, Horvatsko, Slovinsko, Macedonsko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Francusko, Australia).

Kulturno-osvetovy spolok Jednota z Hložian založeny je 1948. Hlavna zamierka je pestovanie a zveľaďovanie slovenskeho folkloru. Subor reprezentovali slovensky folklor v Srbsku, Slovensku, Chorvatsku, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Francusko, Australia.

KOS Jednota založený je 1948. Spolku je čínne bezmalo 150 členov. Hlavná zámierka spolku je zachovávanie kultúry slovenskej národnosti na území Republiky Srbsko a prezentacii kultúrného dedičstva slovákov v domove a zahraničí

Kultúrno-osvetový solok Jednota 1948 až dodnes. Spolku je čínne bezmalo 150 členov. Hlavná zámierka spolku je zachovávanie kultúry slovenskej národnosti na území Republiky Srbsko a prezentacii kultúrného dedičstva slovákov v domove a zahraničí

Spolku je čínne bezmalo 150 členov. Hlavná zámierka spolku je zachovávanie kultúry slovenskej národnosti na území Republiky Srbsko.

Spolku je čínne bezmalo 150 členov. Hlavná zámierka spolku je zachovávanie kultúry slovenskej národnosti na území Republiky Srbsko a prezentacii kultúrného dedičstva slovákov v domove a zahraničí

Kultúrno-osvetový solok Jednota 1948 až dodnes. Spolku je čínne bezmalo 150 členov. Hlavná zámierka spolku je zachovávanie kultúry slovenskej národnosti na území Republiky Srbsko a prezentacii kultúrného dedičstva slovákov v domove a zahraničí.

Spolku je čínne bezmalo 150 členov. Hlavná zámierka spolku je zachovávanie kultúry slovenskej národnosti na území Republiky Srbsko

KOS Jednota sa zaoberá rozvojom, zveľaďovaním a zachovávaním kultúry a kult.dedičstva príslušníkov slovenskej menšiny v Srbsku

Zachovávanie tradičnej kultúry slovákov na území Srbska, prezentacia kultúrného dedičstva slovákov doma a zahraničí. Spolok je zakladateľ najmasovejšie kultúrneho podujatia slovakov mimo Slovenskej republiky – FF Tancuj, tancuj...

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 9 1 730 43 900 45 550 € 4 500 €
  11.6.2021 - 13.6.2021
Hložany
Kultúra
50. jubilejný Folklórny festival Tancuj, tancuj...
Žiadosť číslo 0044/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
1 300 3 500 17 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  11.6.2021 - 13.6.2021
Hložany
Kultúra
Vystúpenie Folklórneho súboru zo Slovenskej republiky
Žiadosť číslo 0063/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
50 3 500 3 150 €
Požadované položky: ubytovanie;strava
0 €
  5.8.2021 - 8.8.2021
Zuberec
Kultúra
Účasť na 45. ročníku medzinárodného folklórneho festivalu Podhoráčske folklórne slávnosti
Žiadosť číslo 0408/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
40 3 500 3 400 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;strava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  8.7.2021 - 11.7.2021
Detva
Kultúra
Krajanská nedeľa 55. folklórnych slávností pod Poľanou
Žiadosť číslo 0409/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
40 20 000 7 300 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;ubytovanie;strava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  15.2.2021 - 25.5.2021
Hložany
Kultúra
Postavenie novych choreografii s detskou a mladšiou tanečnou skupinou
Žiadosť číslo 0411/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 2 000 2 250 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;rekvizity
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  5.11.2021 - 5.11.2021
Hložany
Kultúra
Gala koncert FS KOS Jednota z Hložian
Žiadosť číslo 0412/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
80 2 500 2 600 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  25.5.2021 - 11.6.2021
Nový Sad
Kultúra
Zabespečenie kamery a foto aparáta
Žiadosť číslo 0480/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
50 3 500 1 650 €
Požadované položky: doprava;technické a nábytkové vybavenie kancelárie
0 €
  26.12.2021 - 27.12.2021
Hložany
Kultúra
Vianočno – novoročný koncert
Žiadosť číslo 0485/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
80 400 1 400 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 25.10.2021
Hložany
Kultúra
Zborník prác 50 rokov Folklorneho festivalu Tancuj, tancuj...- zakončenie projektu
Žiadosť číslo 0492/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
40 5 000 6 800 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);fotografie;doprava
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 10 1 964 28 600 48 080 € 10 600 €
2019 11 2 174 24 080 31 680 € 5 900 €
2018 2 1 400 6 000 12 700 € 3 500 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2021 32 7 268 102 580 138 010 € 24 500 € (18%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.