Základná škola Jána Kollára Selenča

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

-

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jedno jazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 218 žiakov

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jedno jazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 218 žiakov.

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 218 žiakov.

Orchestrík ZŠ Jána Kollára je aktívnym účastníkom všetkých kultúrno-umeleckých programov v organizácii ZŠ, dediny Selenča, obce Báč ako aj podujatí v organizácii Matici slovenskej v Srbsku a NRSNM v Srbsku.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrnne 218 žiakov

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 14 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 192 žiakov.

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 14 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 192 žiakov.

Orchestrík ZŠ Jána Kollára je aktívnym účastníkom všetkých kultúrno-umeleckých programov v?organizácii ZŠ, dediny Selenča, obce Báč ako aj podujatí v?organizácii Matici slovenskej v?Srbsku a?NRSNM v?Srbsku.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 14 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrnne 192 žiakov.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 12 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrnne 178 žiakov.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 12 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 178 žiakov.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 12 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 178 žiakov. Na základnej škole Jána Kollára v Selenči pôsobí divadelná voľná aktivita už 8 rokov.

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 6 534 41 920 14 884 € 6 200 €
  1.9.2021 - 30.6.2022
Selenča
Vzdelávanie
Vydávanie školského časopisu
Žiadosť číslo 0164/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
240 600 1 700 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);nákup PC a tlačiarní
1 200 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2021 - 30.12.2021
Selenča
Vzdelávanie
Výmena okien na škole
Žiadosť číslo 0690/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
220 600 4 184 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
4 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2021 - 30.12.2021
Selenča
Vzdelávanie
Koncertné oblečenie pre členov Orchestríka ZŠ Jána Kollára zo Selenče
Žiadosť číslo 0461/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
25 20 000 2 500 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2021 - 30.12.2021
Osady v ktorých sa nachádzajú slovenské školy
Vzdelávanie
Výchovné koncertné vystúpenia po slovenských školách v Srbsku
Žiadosť číslo 0462/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 20 000 2 500 €
Požadované položky: doprava
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2021 - 30.12.2021
Selenča
Vzdelávanie
Mladí herci
Žiadosť číslo 0463/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
15 500 1 000 €
Požadované položky: nákup PC a tlačiarní;krojové vybavenie
0 €
  1.5.2021 - 31.10.2021
Selenča
Vzdelávanie
Technické vybavenie kancelárií
Žiadosť číslo 0472/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
4 220 3 000 €
Požadované položky: nákup PC a tlačiarní
0 €
2020 6 565 2 550 15 192 € 10 700 €
2019 7 945 2 950 26 842 € 4 400 €
2018 6 664 2 450 18 883 € 7 900 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2021 25 2 708 49 870 75 801 € 29 200 € (39%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.