KULTÚRNY SPOLOK PRE MLYNKY (Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület)

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Viac informácií

-

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Pôsobnosť združenia:KULTÚRNA, MLÁDEŽNÍCKA, VYUČOVACIA, VZDELÁVACIA, VEDECKÁ, VÝSKUMNÁ, VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ.Cieľom je zachovávanie kult., náboženskej a slov.národnostnej identity;rozvíjanie spoločenského života kolektívu;pestovanie materinského jazyka i tradícií

Pôsobnosť združenia:KULTÚRNA, MLÁDEŽNÍCKA, VYUČOVACIA, VZDELÁVACIA, VEDECKÁ, VÝSKUMNÁ, VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ.Cieľom je zachovávanie kult., náboženskej a slov.národnost.identity;rozvíjanie spoločenského života kolektívu;pestovanie materinského jazyka i tradícií

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 6 320 15 400 40 301 € 9 200 €
  15.6.2021 - 20.6.2021
SLOVENSKÁ REPUBLIKA - 935 66 Obec FARNÁ (ul. Farná č. 462) / (http://www.farna.sk) a okolie, ďalej - v závislosti od výšky dotácie - mesto Levice a Nitra, prehliadky okresov a ich bezprostredného regiónu, možno hlavného mesta Slovenska Bratislavy (1 deň).
Vzdelávanie
Revitalizačný tábor v materskej krajine,na Slovensku (Farná,Levice,Nitra,Bratislava) určená pre mládež slov.národnosti v Maďarsku so zameraním na spoznávanie domoviny,resp.pestovanie mat.jazyka,príprava na jazykovú skúšku,zachovanie identity a náboženstva
Žiadosť číslo 1037/HU/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
30 300 9 180 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra;fotografie;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;nákup PC a tlačiarní;kancelárske potreby;poštovné;výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady;ocenenia
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Online rozhranie, ako miesto realizácie (Mlynky / Pilisszentkereszt - Mad'arsko, resp. Slovenská republika)
Vzdelávanie
INTENZÍVNE, INTERAKTÍVNE ONLINE JAZYKOVÉ KURZY SLOVENČINY PRE MLÁDEŽ
Žiadosť číslo 0101/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
100 1 000 6 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní;výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom;technické zabezpečenie
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2021 - 30.11.2021
Blatnohrad - Zalavár / Budapešť / Békešská Čaba
Vzdelávanie
Po stopách svätého Cyrila a Metoda - BLATNOHRAD / ZALAVÁR 2021: Pri príležitosti jubilejného 1160. výročia Pribinovej smrti (". . . infra civitatem Priwinae . . ." / ". . . v meste Pribinu . . .")
Žiadosť číslo 0718/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
100 1 000 6 945 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);distribúcia;archivácia;tlmočenie, preklady, korektúra;grafické úpravy;fotografie;inštalácia výstav;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;nákup kníh, literatúry;poštovné;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Mlynky / Budapešť
Médiá
Vydanie prvého zvukového nosiča Slovákov žijúcich v Maďarsku so pseudofolklórnou tematikou
Žiadosť číslo 0003/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
15 10 000 8 335 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);distribúcia;tlmočenie, preklady, korektúra;grafické úpravy;fotografie;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  12.12.2021 - 12.12.2021
MagHáz - Maglód Művelődési Háza / Osvetové stredisko v Maglóde (2234 MAGLÓD, Fő utca 4-6. / ul. Hlavná č. 4-6)
Kultúra
Národnostné vianočné tradície Slovákov žijúcich v Maďarsku: „Choďila Mária po širokém sveťe" / XI. zapálenie sviec a slovenský národnostný adventný koncert medzi Slovákmi žijúcimi v Maďarsku i autentická slovenská betlehemská pastierska hra pre deti
Žiadosť číslo 0004/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
60 600 4 286 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);archivácia;tlmočenie, preklady, korektúra;grafické úpravy;fotografie;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity;krojové vybavenie;poštovné;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
1 200 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Mlynky / Pilisszentkereszt
Kultúra
Obstarávanie krojového a kompletného zvukového vybavenia pre 15-ročný Kultúrny spolok pre Mlynky
Žiadosť číslo 0005/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
15 2 500 5 555 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);archivácia;nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní;rekvizity;krojové vybavenie;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;technické zabezpečenie
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 1 60 600 4 725 € 1 000 €
2019 1 50 500 4 000 € 650 €
2018 1 50 500 4 000 € 0 €
2017 1 - - 5 575 € 0 €
2016 8 - - 55 047 € 1 712 €
  2016-2021 18 480 17 000 113 648 € 12 562 € (11%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Maďarsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.