Kultúrno-umelecký spolok Jána Kollára v Selenči

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Zachovávanie a zveľadenie slovenskej tradičnej kultúry na kultúrno-umeleckých večierkoch a prezentovanie slovenskej kultúry na festivaloch a prehliadkach doma a v zahraničí.

Zachovávanie a zveľadenie slovenskej tradičnej kultúry na kultúrno-umeleckých večierkoch a prezentovanie slovenskej kultúry na festivaloch a prehliadkach doma a v zahraničí

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 6 480 45 730 18 140 € 2 200 €
  19.8.2022 - 21.8.2022
Selenča
Kultúra
75 rokov od založenia Kultúrno-umeleckého spolku Jána Kollára v Selenči
Žiadosť číslo M020/RS/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
100 10 000 3 990 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Propagácia (BV), Predtlačová príprava a tlač (BV), Grafické práce (BV), Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV), Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV), Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV), Zabezpečenie rekvizít (BV), Krojové vybavenie (BV), Nákup kancelárskych potrieb (BV), Reprezentančné náklady (BV)
1 000 €
  1.6.2022 - 31.12.2022
Selenča
kultúra
Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov
Žiadosť číslo 0255/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 250 1 620 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - bankové poplatky
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  4.4.2022 - 31.12.2022
Selenča
kultúra
Slovenská populárna hudba očami mladých talentov
Žiadosť číslo 0252/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
10 20 000 3 840 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  4.4.2022 - 31.12.2022
Selenča
kultúra
Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku
Žiadosť číslo 0250/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 80 2 940 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup hudobných nástrojov (BV),Nákup softwaru (BV),Nákup nábytku (BV),Nákup krojového vybavenia (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2022 - 30.12.2022
Selenča
kultúra
Rozprávala mi stara mama
Žiadosť číslo 0249/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
120 15 000 3 270 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  1.4.2022 - 31.12.2022
Selenča
kultúra
Technické vybavenie domu kultúry v Selenči
Žiadosť číslo 1004/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
100 400 2 480 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup nábytku (BV)
0 €
2021 7 265 7 300 12 690 € 0 €
2020 5 215 12 600 8 800 € 3 200 €
2019 4 220 4 150 10 250 € 1 700 €
2018 3 240 5 700 4 070 € 800 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 25 1 420 75 480 53 950 € 7 900 € (15%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com