Združenie Modrý aniel

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Oblasť

nezaradená

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Združenie Modrý anjel sa založilo roku 2016 04.11. V roku 2016. po prvý krat sme požiadali dotaciu pre podporu projektu a pomocou dostatej dotacii je realizuvani projekt- VI letný detský misijný srbsko-slovenský tábor.

Združenie Modrý anjel bolo založené 04.11. 2016. roku. Dvakrát sme požiadali dotáciu z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a pomocou ich dotácie sme realizovali projekty v roku 2017 a 2018.

Dotáciou Uradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizovali sme tri projekty.Podpísaná je zmluva o spolupráci zo Strediskom sociálnej práce v Kovačici s cieľom podporovať zraniteľné skupiny a realizuvaní je projekt pre zdravotne postihnutich.

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2022 0 - - 0 € 0 €
2021 1 30 40 2 850 € 700 €
2020 1 30 80 4 230 € 2 000 €
2019 1 30 80 4 380 € 1 600 €
2018 12 540 1 140 62 040 € 1 500 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 15 630 1 340 73 500 € 5 800 € (8%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Slovenská republika

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.