Združenie Modrý aniel

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Viac informácií

-

Oblasť

nezaradená

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Združenie Modrý anjel sa založilo roku 2016 04.11. V roku 2016. po prvý krat sme požiadali dotaciu pre podporu projektu a pomocou dostatej dotacii je realizuvani projekt- VI letný detský misijný srbsko-slovenský tábor.

Združenie Modrý anjel bolo založené 04.11. 2016. roku. Dvakrát sme požiadali dotáciu z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a pomocou ich dotácie sme realizovali projekty v roku 2017 a 2018.

Dotáciou Uradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizovali sme tri projekty.Podpísaná je zmluva o spolupráci zo Strediskom sociálnej práce v Kovačici s cieľom podporovať zraniteľné skupiny a realizuvaní je projekt pre zdravotne postihnutich.

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 1 30 40 2 850 € 700 €
  1.7.2021 - 31.8.2021
Kovačica - Pivnica
Kultúra
Spájame sa na diaľku a komunikujeme v slovenčine.
Žiadosť číslo 0468/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 40 2 850 €
Požadované položky: doprava;strava;nákup PC a tlačiarní;iné (spresniť v poznámke)
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 1 30 80 4 230 € 2 000 €
2019 1 30 80 4 380 € 1 600 €
2018 12 540 1 140 62 040 € 1 500 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2021 15 630 1 340 73 500 € 5 800 € (8%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Slovenská republika

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.