Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Vojanova 26, 615 00 Brno, Česká republika

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Poľana vznikla v r.1949, je nejstarším spolkem sdružující slováky žijící v ČR-více v příloze. Úspěchy: 2016-zlaté pásmo na MFF Akademická Nitra a mimořádné ocenění za udržování slovenských tradic v zahraničí, 2014-titul LAUREÁTA festivalu na MFF AK Nitra

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 4 336 30 700 13 692 € 6 500 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Brno, Česká republika
Kultúra
VSLPT POĽANA 2021
Žiadosť číslo 0884/CZ/2021
Podporená
Zmluva v registri
86 10 000 4 615 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;prenájom priestorov;iné (spresniť v poznámke)
3 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2021 - 30.11.2021
Brno, Česká republika
Kultúra
Slovenská Tancovačka v Brně
Žiadosť číslo 0886/CZ/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
150 700 1 385 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);fotografie;doprava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Brno, Česká republika
Kultúra
Krojové součástky-kožuchy
Žiadosť číslo 0887/CZ/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 10 000 2 615 €
Požadované položky: krojové vybavenie
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2021 - 30.11.2021
Brno, Česká republika
Médiá
CD POĽANA a křest
Žiadosť číslo 0888/CZ/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 10 000 5 077 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);grafické úpravy;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 4 875 31 500 12 000 € 5 350 €
2019 5 1 050 42 000 19 400 € 8 750 €
2018 5 674 41 200 17 858 € 6 000 €
2017 6 - - 16 267 € 4 694 €
2016 7 - - 16 677 € 1 000 €
  2016-2021 31 2 935 145 400 95 894 € 32 294 € (34%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Česká republika z oblasti Folklór a tradície

Veřejný rejstřík a Sbírka listin

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.