Matica slovenská v Srbsku - MOMS Kulpín

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

-

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Matica Slovenská v Srbsku , ako strešná organizácia Slovákov v Srbsku , cestou svojich miestnych odborov a tak i MOMS v Kulpíne , organizuje rôzne stretávania , hudobné manifestácie a zaznamenávania výročí významnych pre slovákov v Srbsku a okolí.

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 7 555 5 150 22 150 € 5 300 €
  15.7.2021 - 30.11.2021
Kulpin
Kultúra
SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLONIA KULPÍN 2021
Žiadosť číslo 1114/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 500 2 950 €
Požadované položky: propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);inštalácia výstav;ubytovanie;strava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.7.2021 - 7.8.2021
Kulpin
Kultúra
PREDSLÁVNOSŤOVÉ DNI V KULPÍNE
Žiadosť číslo 1115/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
150 1 500 5 250 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);grafické úpravy;inštalácia výstav;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky
0 €
  20.9.2021 - 29.12.2021
Kulpin
Kultúra
DETSKÉ DIVADIELKO
Žiadosť číslo 1116/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
25 500 1 750 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity;krojové vybavenie
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.12.2021 - 29.12.2021
Kulpin
Kultúra
VIANOČNY KONCERT
Žiadosť číslo 1118/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
150 500 2 950 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);strava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  20.2.2021 - 20.5.2021
Kulpin
Kultúra
NÁKUP POČITAČA A TLAČIARKY
Žiadosť číslo 1124/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
150 500 2 600 €
Požadované položky: nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  10.3.2021 - 25.6.2021
Kulpin
Informácie
TLAČ KNIHY KULPÍN 15 ROKOV
Žiadosť číslo 1128/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
10 1 500 4 150 €
Požadované položky: propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);distribúcia;tlmočenie, preklady, korektúra;grafické úpravy;fotografie
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  22.7.2021 - 28.8.2021
Kulpin
Kultúra
LITERÁRNY VEČIEROK V KULPÍNE
Žiadosť číslo 1131/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
20 150 2 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;ubytovanie;strava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky
0 €
2020 6 525 9 500 21 850 € 4 200 €
2019 7 805 9 700 18 750 € 3 100 €
2018 6 515 9 900 20 900 € 2 600 €
2017 7 - - 12 900 € 1 300 €
2016 5 - - 12 300 € 1 000 €
  2016-2021 38 2 400 34 250 108 850 € 17 500 € (16%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.