Kultúrno - umelecký spolok Jána Kollára

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Maršala Tita 124 21 425 Selenča

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Písal sa rok 1947 keď Selenčania, ktorí sa venovali kultúrnej činnosti, založili spolok. Rozhodli sa ho pomenovať po známej česko-slovenskej osobnosti Jánovi Kollárovi, ktorého meno nosí aj základná škola v Selenči. Takto novozaložený Kultúrno osvetový spolok bol aktívny na rôznych poliach kultúry.

Dnes spolok počíta okolo 40 členov rôznych vekových kategórií. Najpočetnejšia je tanečná skupina, kde je umeleckým vedúcim Jaroslav Berédi. Divadelná sekcia pracuje príležitostne, keď prispieva do kultúrno-umeleckých programov rôznymi scénkami. Pod vedením Jaroslava Berédiho a Juraja Súdiho ml. pracuje dievčenská spevácka skupina. Juraj Súdi ml. má na starosti aj orchester.

Tanečná a spevácka skupina sa pravidelne zúčastňujú folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... v Hložanoch. Taktiež vystupujú na rôznych festivaloch a programoch, ako doma, tak aj v zahraničí.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2022 0 - - 0 € 0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
2017 2 - - 3 370 € 500 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 2 0 0 3 370 € 500 € (15%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com