Gymnazium Mihajla Pupina Kovačica

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

-

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici je stredoškolská ustanovizeň všeobecného usmernenia. Výučba v nej sa koná v srbskom a slovenskom jazyku, a je to, vynímajúc gymnázia v Báčskom Petrovci, jediná stredná škola s výučbou v slovenčine na území Srbska.

Na škole funguje divadelná odbočka Gymko - teater Taktiež od 2015 funguje Gymko ars-výtvarna odbočka, zmiešaný spevacky zbor, žiacky orchester a folklorna skupina.Zapojení sme do projektov týkajúcich sa tradicii a kulturného dedičstva.

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici je stredoškolská ustanovizeň všeobecného usmernenia a elektrotehnického usmernenia.Výučba v nej sa koná v srbskom a slovenskom jazyku.

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici je stredoškolská ustanovizeň .Výučba v nej sa koná v srbskom a slovenskom jazyku.Na škole pôsobia rôzne odbočky.

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici je stredoškolská ustanovizeň všeobecného usmernenia a elektrotehnického usmernenia.

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 4 490 1 880 6 500 € 2 200 €
  1.9.2021 - 31.12.2021
Bánska Bystrica, Kovačica
Vzdelávanie
Dve gymnázia-jedna vízia
Žiadosť číslo 0187/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 1 000 1 800 €
Požadované položky: doprava;rekvizity;reprezentačné náklady
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.8.2021 - 31.8.2021
Kovačica
Vzdelávanie
Grafické tabule
Žiadosť číslo 0188/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
250 300 1 200 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2021 - 31.8.2021
Kovačica
Vzdelávanie
Teplo v starej budove
Žiadosť číslo 0189/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
90 290 1 400 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.7.2021 - 31.8.2021
Kovačica
Vzdelávanie
Nábytok pre kabinet slovenčiny
Žiadosť číslo 0191/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
100 290 2 100 €
Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 3 75 1 500 11 900 € 8 500 €
2019 4 140 2 000 25 900 € 12 600 €
2018 2 70 30 3 500 € 700 €
2017 2 - - 36 660 € 7 000 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2021 15 775 5 410 84 460 € 31 000 € (37%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.