Nezisková verejnoprospešná s.r.o. SlovakUm

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Viac informácií

-

Oblasť

nezaradená

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Verejnoprospešnú neziskovú spoločnosť SlovakUm poverila vydávaním jediného celoštátne rozširovaného slovenského periodika v Maďarsku majiteľ tlačového orgánu, vychádzajúceho od roku 1957, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku.

Spoločnosť SlovakUm je vydavateľskou spoločnosťou CSSM, ktorej prvoradou úlohou je vydávanie týždenníka Ľudové noviny. Okrem toho vydáva ročenku Náš kalendár a napomáha vydávanie ďalších slovenských publikácií v Maďarsku

Spoločnosť SlovakUm vydáva jediný slovenský týždenník v Maďarsku a snaží sa aj o sprístupnenie literárnej tvorby Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešnú neziskovú spoločnosť SlovakUm vydávaním jediného celoštátne rozširovaného slovenského periodika v Maďarsku poveril majiteľ tlačového orgánu, nepretržite vychádzajúceho od roku 1957, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku.

Spoločnosť SlovakUm je vydavateľskou spoločnosťou CSSM, ktorej prvoradou úlohou je vydávanie týždenníka Ľudové noviny. Okrem toho vydáva ročenku Náš kalendár a napomáha vydávanie ďalších slovenských publikácií v Maďarsku.

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 4 62 220 000 22 500 € 9 000 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Budapešť
Informácie
Tlačiarenské náklady vydávania Ľudových novín
Žiadosť číslo 0726/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
12 10 000 8 000 €
Požadované položky: predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
4 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Budapešť
Informácie
Vydávanie prílohy Lúč
Žiadosť číslo 0729/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
35 10 000 8 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.2.2021 - 30.11.2021
Budapešť
Informácie
Vydanie mapy Slovenská Budapešť
Žiadosť číslo 0730/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
10 100 000 4 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.2.2021 - 30.6.2021
Budapešť
Informácie
Reprint zbierky básní Alexandra Kormoša Polyfónia
Žiadosť číslo 0733/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
5 100 000 2 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 4 72 103 000 16 000 € 8 500 €
2019 3 55 300 000 27 600 € 6 650 €
2018 2 47 20 000 22 200 € 7 500 €
2017 3 - - 15 800 € 7 000 €
2016 4 - - 26 300 € 2 700 €
  2016-2021 20 236 643 000 130 400 € 41 350 € (32%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Maďarsko

Maďarsko Alžbeta Gyimesiová Hugyiková

Maďarsko András Kiszely

Maďarsko Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena

Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Maďarsko Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft.

Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov

Maďarsko Čabianska organizácia Slovákov/Csabai Szlovákok Szervezete

Maďarsko Divadlo Vertigo pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku

Maďarsko Dolina - Regionálny spolok pripeštianskych Slovákov

Maďarsko Dom slovenskej kultúry / Szlovák kultúra háza

Maďarsko Erika Mária Zemenné Palecska

Maďarsko Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Slovenskom Komlóši - Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség

Maďarsko Folklórna verejná nadácia v Sarvaši - Tanečný súbor Tešedíka

Maďarsko Folklórne združenie Dúha

Maďarsko Folklórny Tanečný spolok Furmička / Furmicska Néptánc Egyesület

Maďarsko Folklórny tanečný spolok Malá Furmička

Maďarsko Gáborné Somogyi

Maďarsko Generálny konzulát SR v Békešskej Čabe

Maďarsko Imrich Fuhl

Maďarsko Katarína Király

Maďarsko KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerület

Maďarsko Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Komárnansko-Ostrihomská slovenská zupná samospráva

Maďarsko KULTÚRNY SPOLOK PRE MLYNKY (Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület)

Maďarsko Levente Bódi

Maďarsko Ľudové noviny

Maďarsko Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná ZŠ a internát

Maďarsko Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója –Szövetsége Únia slovenských organizácií v Maďarsku-Združenie

Maďarsko Márta Glück Papucsekné

Maďarsko Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Maďarsko Mónika Pellerová

Maďarsko Mónika Szabó

Maďarsko Nadácia za komlóšskych Slovákov

Maďarsko Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Közhasznú Egyesület-Verejnoprospešný spolok pre zachovávanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši

Maďarsko Nezisková verejnoprospešná s.r.o. SlovakUm

Maďarsko Nezisková verejnoprospešná spoločnosť s ručením obmedzeným pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností

Maďarsko Novohradská župná slovenská národnostná samospráva

Maďarsko Nyemcsok Mátyás Lajosné

Maďarsko Organizácia komlóšskych Slovákov

Maďarsko Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku

Maďarsko Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku Magyarországi/Szlovák Fiatalok Szervezete

Maďarsko Oroslánska slovenská národnostná samospráva

Maďarsko Oslovma.hu

Maďarsko Pedagogické metodické centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Maďarsko Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Pitvarošská slovenská národnostná samospráva

Maďarsko Regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku - Baňačka

Maďarsko Regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku - Ečer

Maďarsko Regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku - Jača

Maďarsko Regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku - Sarvaš

Maďarsko Rudo Fraňo (Franyó)

Maďarsko Santovská Slovenská národnostná samospráva

Maďarsko Slováci v Budapešti

Maďarsko Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva - mesto Rétšág

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva Alkár

Maďarsko Slovenská Národnostná Samospráva Bükkszentkereszt

Maďarsko Slovenská Národnostná Samospráva Jášč

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva Répášská Huta

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva Sudice

Maďarsko Slovenská Národnostná Samospráva v Albertirši

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva v Jači (Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Acsa)

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva v Níži (Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat)

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva v Šalgótarjáne

Maďarsko Slovenská národnostná škôlka Mlynky

Maďarsko Slovenská regionálna národnostná samospráva Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy

Maďarsko Slovenská samospráva 13. obvodu Budapešti

Maďarsko Slovenská samospráva 2. obvodu Budapešti

Maďarsko Slovenská samospráva Budapešti / Fővárosi Szlovák kisebbségi Önkormányzat

Maďarsko Slovenská samospráva v Mlynkoch

Maďarsko Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

Maďarsko Slovenská základná škola, materská škola a kolégium, Sarvaš Maďarsko

Maďarsko Slovenské divadlo Vertigo / Vertigo Szlovák Színház

Maďarsko Slovenské divadlo, Sarvaš (Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft.)

Maďarsko Slovenské dokumentačné centrum / Knižnica

Maďarsko Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Maďarsko Slovenské osvetové centrum

Maďarsko Slovenské regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku v Jači

Maďarsko Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Budapešti

Maďarsko Slovenský folklórny spolok Lipa

Maďarsko Slovenský inštitút v Budapešti

Maďarsko Slovenský spolok Identita

Maďarsko Sóskútiak Egyesülete

Maďarsko Spolok Gerendášskych Slovákov - Gerendási Szlovákok Egyesülete

Maďarsko Spolok pre zachovávanie miestnych tradícií vo Veľkom Bánhedeši

Maďarsko Spolok segedínskych Slovákov - Szegedi Szlovákok Egyesülete

Maďarsko Šarišápska slovenská samospráva

Maďarsko Šárska slovenská samospráva

Maďarsko Športový a kultúrny spolok Pilíš

Maďarsko Tanečný spolok Komlóš ( Komlós Néptánc Egyesület)

Maďarsko Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség- Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Slovenskom Komlóši

Maďarsko Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku Osvetové oddelenie

Maďarsko Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku – Oddelenie kultúrneho dedičstva

Maďarsko Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku – Osvetové oddelenie

Maďarsko Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti

Maďarsko Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy

Maďarsko Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Združenie pilíšskych Slovákov

Maďarsko Zväz Slovákov v Maďarsku

Maďarsko „Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület“ (skratka: PKE) KULTÚRNY SPOLOK PRE MLYNKY (skratka: KspM)

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.