Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Cirkevný zbor Butín

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Viac informácií

-

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Ev. cirkevný zbor v Butíne je aktívnym spoločenstvom; svojim pôsobením (bohoslužobné stretnutia, podpora rôznych kultúrnych aktivít) úspešne prispieva k zachovaniu a rozvíjaniu slovenského povedomia evanjelikov ale aj ostatných občanov dediny a okolia.

Evanjelický cirkevný zbor v Butíne je aktívnym spoločenstvom; svojim pôsobením (bohoslužobné stretnutia, podpora rôznych kultúrnych aktivít) prispieva k zachovaniu a rozvíjaniu slovenského povedomia evanjelikov ale aj ostatných občanov dediny a okolia.

Ev. cirkevný zbor v Butíne je aktívnym spoločenstvom; svojim pôsobením (bohoslužobné stretnutia, podpora rôznych kultúrnych aktivít) úspešne prispieva k zachovaniu a rozvíjaniu slov. povedomia evanjelikov ale aj ostatných občanov dediny a okolia.

Evanjelický cirkevný zbor v Butíne je aktívnym spločenstvom; svojim pôsobením (bohoslužobné stretnutia, podpora rôznych kultúrnych aktivít) prispieva k zachovaniu a rozvíjaniu slovenského povedomia evanjelikov ale aj ostatných občanov dediny a okolia.

Ev. cirkevný zbor v Butíne je aktívnym spoločenstvom; svojim pôsobením (bohoslužobné stretnutia, podpora rôznych kultúrnych aktivít) prispieva k zachovaniu a rozvíjaniu slovenského povedomia evanjelikov ale aj ostatných občanov dediny a okolia.

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 1 170 300 51 000 € 30 000 €
  1.6.2021 - 30.11.2021
Butín, Rumunsko
Kultúra
Renovácia evanjelického kostola v Butíne: Dokončenie vonkajšej úpravy kostola, zrenovovanie nábytku, automatizácia zvonov a reštaurovanie organu.
Žiadosť číslo 0892/RO/2021
Podporené
Zmluva v registri
170 300 51 000 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
30 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 4 360 725 64 025 € 58 250 €
2019 3 356 725 22 275 € 10 450 €
2018 4 524 1 025 18 475 € 1 500 €
2017 3 - - 17 500 € 11 500 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2021 15 1 410 2 775 173 275 € 111 700 € (64%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.