Savez Slovaka – Zväz Slovákov

 

Miesto pôsobenia

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Braće Radića 68 , 31 500 Našice, p.p. 39.

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Po vzniku Chorvátskej republiky sa predstavitelia slovenských spolkov dohodli vystúpiť zo členstva Zväzu Čechov a Slovákov a tak si 14. júna 1992 založili vlastnú spoločenskú organizáciu pod názvom Matica slovenská v Chorvátsku – dnes Zväz Slovákov. Matica slovenská v Chorvátsku si dala za úlohu zachovať slovenskú rodinu, jej povedomie a identitu, zapájať príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny do svojich radov a odborov, otvoriť výchovno-vzdelávacie centrum, pestovať materinskú reč a krásnu literatúru v školách, rozvíjať vydavateľskú činnosť, rozhlas, folklórne festivaly, starať sa o politické zastúpenie predstaviteľov slovenskej národnostnej menšiny na lokálnej a celoštátnej úrovni. Matica slovenská v Chorvátsku 1998. r. zmenila názov na Zväz Slovákov. Zväz Slovákov je „strešná organizácia“ 15.-ych Matíc slovenských: MS Rijeka, MS Záhreb, MS Lipovľany, MS Meďurić, MS Míľovce, MS Jakšić, MS Zokov Gaj, MS Markovec, MS Jelisavec, MS Josipovec, MS Jurjevec, MS Osijek, MS Soľany, MS Ilok a MS Radoš. Zväz koordinuje a stará sa o: kultúrne ochotnictvo, folklórne prehliadky (vo vlastnej organizácii: Detská prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku, Dospelá prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku, Festival slovenskej hudby a piesní „Keď sa ruža rozvíjala“), vydavateľstvo, informovanie (mesačník Prameň), školstvo a mnohé iné aktivity. Rádio Našice, Osijek, Ilok, Slatina a Đakovo informujú jedenkrát do týždňa o zväzových aktivitách v reláciách na slovenskom jazyku, ako aj v programe Chorvátskej rádio-televízie. V sídle Zväzu Slovákov, meste Našice, pôsobí aj Ústredná knižnica Slovákov pri Chorvátskej národnej knižnici a čitárni Našice a Slovenské kultúrne centrum Našice, založené Zväzom Slovákov v roku 2010.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 2 625 23 500 11 800 € 5 800 €
  7.7.2022 - 10.7.2022
Detva, SR
kultúra
7. Dolnozemsky dvor v rámci 55. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve
Žiadosť číslo 0450/HR/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 20 000 6 000 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - BANKOVE POPLATKY
3 800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Našice
informácie
PRAMEŇ – mesačník Slovákov v Chorvátsku
Žiadosť číslo 0439/HR/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
600 3 500 5 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - BANKOVE POPLATKY, POŠTA -DISTRIBUCIA
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 2 625 23 500 11 150 € 3 000 €
2020 2 620 23 500 9 950 € 7 400 €
2019 2 635 23 500 9 250 € 4 450 €
2018 2 615 23 000 14 800 € 7 000 €
2017 3 - - 19 750 € 8 500 €
2016 3 - - 13 100 € 7 460 €
  2016-2022 16 3 120 117 000 89 800 € 43 610 € (49%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Chorvátsko z oblasti Občianska angažovanosť


Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Chorvátsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com