Slovenské kultúrne centrum Našice

 

Miesto pôsobenia

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Brače Radiča 68, p. p. 30 31 500 Našice

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Cieľom Slovenského kultúrneho centra Našice je uchovanie a zveľaďovanie kultúry slovenskej menšiny a jej prezentácia na území Chorvátska a v okolí. Úlohou je spracovávať a dokumentovať materiály z rôznych oblastí života slovenskej menšiny v Chorvátsku.

Slovenské kultúrne centrum Našice za úlohu má sledovať kultúrnu infraštruktúru s cieľom projekcie jej rozvoja, ako aj návrh a realizáciu projektov v rezortoch jeho kompetencie.

Slovenské kultúrne centrum Našice je inštitúcia, ktorej cieľom je uchovanie a zveľaďovanie kultúry slovenskej menšiny a jej prezentácia na území Chorvátska a v okolí.

Táto kultúrna ustanovizeň je vykonávateľom informačno-dokumentačnej činnosti, profesionálnym promotérom tradičnej ľudovej a súčasnej kultúry Slovákov v Chorvátsku.

Slovenské kultúrne centrum Našice je vykonávateľom informačno-dokumentačnej činnosti, profesionálnym promotérom tradičnej ľudovej a súčasnej kultúry Slovákov v Chorvátsku.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 7 192 5 960 83 410 € 73 710 €
  30.9.2022 - 2.10.2022
Našice - Josipovac Punitovsky
Vzdelávanie
Stretnutie folkloristov
Žiadosť číslo 0625/HR/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
46 300 4 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  19.5.2022 - 19.5.2022
Nové Zámky
Vzdelávanie
Podpora učasti žiakov z Chorvátska na súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Žiadosť číslo 0659/HR/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
8 200 710 €
Požadované položky: Doprava (BV),Cestovné poistenie (BV)
710 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.7.2022
Našice
informácie
Ročenka Slovenského kulturného centra Našice
Žiadosť číslo 0615/HR/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
6 800 2 200 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
0 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko
kultúra
Prezentácia slovenskej kultúry doma a v zahraničí
Žiadosť číslo 0620/HR/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
40 1 800 2 700 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)
0 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Slovenska republika, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko
Vzdelávanie
Podpora účasti žiakov z Chorvátska na vzdelávacích podujatiach na Slovensku a na Dolnej zemi
Žiadosť číslo 0661/HR/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 60 3 300 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Doprava (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - poistenie cestovné
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko
Vzdelávanie
Podpora účasti pedagógov a koordinátorov slovenského školstva z Chorvátska na vzdelávacích podujatiach na Slovensku, Dolnej zemi a v Chorvátsku
Žiadosť číslo 0662/HR/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
12 200 1 300 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Reprezentančné náklady (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Našice, Braće Radića 68, priestor v ktorom pôsobí Slovenské kultúrne centrum Našice
kultúra
Ukončenie rekonštrukcie budovy Slovenského kultúrneho centra Našice (SKC Našice)
Žiadosť číslo 0666/HR/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 2 600 68 800 €
Požadované položky: Rekonštrukčné práce na budove Slovenského kultúrneho centra Našice – podrobne v prílohe Finančný plán.
66 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 9 294 7 010 227 600 € 79 900 €
2020 5 144 2 910 11 300 € 10 300 €
2019 7 175 8 424 19 370 € 8 570 €
2018 7 148 5 350 33 980 € 5 600 €
2017 8 - - 39 222 € 2 400 €
2016 9 - - 21 220 € 3 600 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 52 953 29 654 436 102 € 184 080 € (42%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Chorvátsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com