Slovenské kultúrne centrum Našice

 

Miesto pôsobenia

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Brače Radiča 68, p. p. 30 31 500 Našice

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Cieľom Slovenského kultúrneho centra Našice je uchovanie a zveľaďovanie kultúry slovenskej menšiny a jej prezentácia na území Chorvátska a v okolí. Úlohou je spracovávať a dokumentovať materiály z rôznych oblastí života slovenskej menšiny v Chorvátsku.

Slovenské kultúrne centrum Našice za úlohu má sledovať kultúrnu infraštruktúru s cieľom projekcie jej rozvoja, ako aj návrh a realizáciu projektov v rezortoch jeho kompetencie.

Slovenské kultúrne centrum Našice je inštitúcia, ktorej cieľom je uchovanie a zveľaďovanie kultúry slovenskej menšiny a jej prezentácia na území Chorvátska a v okolí.

Táto kultúrna ustanovizeň je vykonávateľom informačno-dokumentačnej činnosti, profesionálnym promotérom tradičnej ľudovej a súčasnej kultúry Slovákov v Chorvátsku.

Slovenské kultúrne centrum Našice je vykonávateľom informačno-dokumentačnej činnosti, profesionálnym promotérom tradičnej ľudovej a súčasnej kultúry Slovákov v Chorvátsku.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 8 294 7 010 158 800 € 79 900 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Našice
Kultúra
Ukončenie rekonštrukcie budovy Slovenského kultúrneho centra Našice (SKC Našice)
Žiadosť číslo 0843/HR/2021
Podporené
Zmluva v registri
20 2 500 143 800 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
75 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Slovenska republika, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko
Vzdelávanie
Podpora účasti pedagógov a koordinátorov slovenského školstva z Chorvátska na vzdelávacích podujatiach na Slovensku a na Dolnej zemi
Žiadosť číslo 0844/HR/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
20 500 1 100 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava;nákup kníh, literatúry;poštovné;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Slovenska republika, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko
Vzdelávanie
Podpora účasti žiakov z Chorvátska na vzdelávacích podujatiach na Slovensku a na Dolnej zemi
Žiadosť číslo 0849/HR/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
60 60 3 200 €
Požadované položky: propagácia;doprava;nákup učebníc a didaktických pomôcok;kancelárske potreby;poštovné;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Poľsko i inde
Kultúra
Prezentácia slovenskej kultúry doma i v zahraničí
Žiadosť číslo 0851/HR/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
60 2 000 2 100 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);fotografie;doprava;ubytovanie;strava;rekvizity;kancelárske potreby;poštovné;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.3.2021 - 31.12.2021
Chorvátsko - Naúice, Markovec, Jelisavec, Josipovec, Jurjevec
Kultúra
Kuchtík - umelec
Žiadosť číslo 0854/HR/2021
Podporená
Zmluva v registri
70 500 1 600 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;ubytovanie;iné (spresniť v poznámke)
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Našice, Chorvátsko
Informácie
Druhých päť rokov pôsobenia Slovenského kultúrneho centra Našice
Žiadosť číslo 0856/HR/2021
Podporená
Zmluva v registri
6 500 1 900 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);ubytovanie;reprezentačné náklady
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  23.9.2021 - 25.9.2021
Josipovec Punitovsky - Chorvátsko
Kultúra
Stretnutie folkloristov
Žiadosť číslo 0911/HR/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 600 4 300 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;ubytovanie;strava;kancelárske potreby;poštovné;iné (spresniť v poznámke)
3 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2021 - 30.6.2021
Nove Zamky
Vzdelávanie
Podpora učasti žiakov z Chorvátska na súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Žiadosť číslo 0163/HR/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
8 350 800 €
Požadované položky: doprava;poštovné;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
0 €
2020 5 144 2 910 11 300 € 10 300 €
2019 7 175 8 424 19 370 € 8 570 €
2018 7 148 5 350 33 980 € 5 600 €
2017 8 - - 39 222 € 2 400 €
2016 9 - - 21 220 € 3 600 €
  2016-2021 44 761 23 694 283 892 € 110 370 € (39%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.