Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

-

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

V ustanovizni sa zakladáme za sústavnú a kontinuovanú prácu, snažíme sa zachovať si materinský jazyk, kultúru a tradíciu, kultúrne dedičstvo našich predkov. Aktivity: folklór, divadlo, spev, výstavy, vydavateľská činnosť. Zoskupuje 300 ochotníkov.

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 5 6 970 142 000 31 500 € 1 000 €
  1.3.2021 - 1.5.2021
Kysáč, Srbsko
Kultúra
Sanácia a adaptácia Etno domu
Žiadosť číslo 1067/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
5 000 50 000 20 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.)
0 €
  1.4.2021 - 30.11.2021
Kysáč, Srbsko
Kultúra
Nahrávanie CD pri príležitosti 60 rokov od založenia speváckych skupín KC Kysáč
Žiadosť číslo 1077/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 5 000 2 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  18.6.2021 - 20.6.2021
Kysáč, Srbsko
Kultúra
27. Detský folklórny festival Zlatá brána
Žiadosť číslo 0641/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
1 500 25 000 3 900 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);ubytovanie;strava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  18.9.2021 - 19.9.2021
Kysáč, Srbsko
Kultúra
6. Festival slovenských ľudových krojov Slovákov
Žiadosť číslo 0642/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
220 50 000 3 400 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;strava;rekvizity;krojové vybavenie;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  8.10.2021 - 10.10.2021
Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč, Kysáč, Srbsko
Kultúra
18. festival Zuzany Kardelisovej
Žiadosť číslo 0644/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
200 12 000 1 700 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);ubytovanie;strava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
2020 4 2 920 137 000 12 400 € 4 000 €
2019 5 2 952 147 000 15 500 € 3 200 €
2018 5 2 084 142 000 20 930 € 8 580 €
2017 2 - - 2 100 € 1 300 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2016-2021 21 14 926 568 000 82 430 € 18 080 € (22%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.