Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Ćirila i Metodija 11 22 300 Stara Pazova

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

SKUS h.J.Čmelíka má bohatú a pestrú činnosť už dlhé roky. V rámci nášho Spolku je viacero programových foriem medzi ktorými sú tanečná, spevácka, združenie žien, literárno-publikačná činnosť a SD VHV.

SKUS h. J. Čmelíka má bohatú a pestrú činnosť už dlhé desaťročia. V rámci spolku je viaceero programových foriem: tanečná spevácka, Združenie žien, literárno-publikačná činnosť a SD VHV.

SKUS h.J.Čmelíka má bohatú a pestrú činnosť už dlhé desaťročia. V rámci Spolku je viacero programových foriem: tanečná, spevácka, Združenie žien, literárno-publikačná činnosť a SD VHV.

SKUS hrdinu Janka Čmelíka má bohatú a pestrú činnosť už dlhé desaťročia. Svojím pôsobením vplýva na povzdvihovanie národneho povedomia a identity pazovských Slovákov a je jedným zo najmasovejších slovenských spolkov na území Vojvodiny.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 2 400 15 000 25 400 € 2 000 €
  28.5.2021 - 30.5.2021
Stará Pazova
Kultúra
250 rokov od príchodu Slovákov do Starej Pazovy
Žiadosť číslo 0435/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
250 5 000 17 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);ubytovanie;strava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;poštovné;výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom;reprezentačné náklady
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  29.5.2021 - 31.10.2021
Stará Pazova
Kultúra
Ústredné oslavy, výstavy a iné kultúrne podujatia v rámci zaznamenávania 250. výročia od príchodu Slovákov do Starej Pazovy
Žiadosť číslo 0451/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
150 10 000 8 400 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);grafické úpravy;fotografie;inštalácia výstav;doprava;strava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity;kancelárske potreby;reprezentačné náklady
0 €
2020 3 440 15 500 26 884 € 6 800 €
2019 7 100 3 800 10 596 € 6 270 €
2018 3 205 12 500 7 710 € 2 200 €
2017 12 - - 18 252 € 5 629 €
2016 22 - - 35 193 € 7 573 €
  2016-2021 49 1 145 46 800 124 035 € 30 472 € (25%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.