Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Spoljnostarčevačka 127 26 000 Vojlovica-Pančevo

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

SKOS Detvan z Vojlovice sa môže pochváliť s čulou činnosťou všetkých zložiek. V rámci ich pôsobenia na kultúrno-umeleckom poli, zrealizovali sme množstvo aktivít , vystúpení na mnohých kultúrnych podujatiach a festivaloch doma a v zahraničí.

SKOS Detvan je jeden z najstarších a za posledných 10 rokov aj najúspešnejších Slovenských kultúrno-umeleckých spolkov vo Vojvodine, v Srbsku. V rámci SKOS Detvan cpôsobí viac odbočiek, folklórna, divadelna, Výšivkárska .

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2022 0 - - 0 € 0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
2019 7 250 4 800 34 675 € 1 600 €
2018 2 115 500 10 700 € 1 700 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
2016 6 - - 10 100 € 1 300 €
  2016-2022 15 365 5 300 55 475 € 4 600 € (8%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com