Nadácia za komlóšskych Slovákov

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Fő u. 1, 5940 Tótkomlós

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

A Komlósi Szlovákokért Alapítvány

tel.: 00 36 68-462-076, 00 36 68-462-076, Fax: 00 36 68-462-076

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2022 0 - - 0 € 0 €
2021 1 40 300 2 800 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
2019 1 500 1 000 1 713 € 750 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
2016 1 - - 2 876 € 0 €
  2016-2022 3 540 1 300 7 389 € 750 € (10%)

Krajanské dotácie z VPN v Maďarsku

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 0 0 HUF
2021 1 270 000 HUF
2020 0 0 HUF
2019 0 0 HUF
2018 1 222 000 HUF
2017 0 0 HUF
2016 0 0 HUF
  2016-2022 2 492 000 HUF
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť


Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Maďarsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com