Spolok Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Slowakóv w Polsce

 

Miesto pôsobenia

Poľsko Poľsko (12 000 krajanov)

Ul. Sw. Filipa 7/7 311 50 Kraków

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Spolok Slovákov v Poľsku združuje okolo 3000 členov. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, osvetové, voľnočasové, investičné aktivity za účelom udržania slovenskej identity a propagovania slovenskej kultúry. Tlačový orgán časopis Život.

polok Slovákov v Poľsku združuje slovenskú národnostnú menšinu v Poľsku, žijúcu väčšinou na území Malopoľského vojvodstva, v okrese Nový Targ a Zakopané, na starých územiach Spiša a Oravy, ktoré boli po prvýkrát pripojené k poľskému štátu 28. júla 1920 na základe rozhodnutia rady veľvyslancov v Spa (belgickom kúpeľnom mestečku).

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 34 2 647 37 700 399 425 € 97 500 €
  1.4.2021 - 31.12.2021
Slovenský dom vo Vyšných Lapšoch
Kultúra
Dielne s folklórom vo Vyšných Lapšoch
Žiadosť číslo 0781/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
20 400 2 050 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);strava;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;kancelárske potreby;ocenenia
1 200 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.3.2021 - 31.12.2021
Vyšné Lapše Poľsko
Kultúra
10. výročie FS Hajduky
Žiadosť číslo 0822/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 1 000 7 560 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra;doprava;ubytovanie;strava;krojové vybavenie;ocenenia
3 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  28.3.2021 - 31.12.2021
Slovenská republika
Kultúra
Nákup cimbalu a náuka hry
Žiadosť číslo 0827/PL/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
5 500 9 155 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.8.2021 - 11.12.2021
Vyšné Lapše Poľsko, Nadlak Rumunsko
Kultúra
Stretnutie krajanskej mládeže
Žiadosť číslo 0832/PL/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
60 2 000 10 000 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava
0 €
  14.3.2021 - 4.12.2021
Vyšné Lapše, Poľsko
Kultúra
Nákup a rekonštrukcia etnodomu na vytvorenie pamätnej izby vo Vyšných Lapšoch
Žiadosť číslo 0835/PL/2021
Nepodporené
14 2 000 45 000 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Malopoľsko, severný Spiš, horná Orava
Informácie
Vydanie Almanachu Slováci v Poľsku XXII.
Žiadosť číslo 0584/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
15 800 5 300 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra;grafické úpravy;strava
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
severný Spiš, horná Orava, Poľsko
Vzdelávanie
Predplatné detských časopisov pre základné školy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk
Žiadosť číslo 0585/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
230 300 2 400 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2021 - 30.9.2021
Krakov, severný Spiš, horná Orava
Kultúra
XXVIII. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku
Žiadosť číslo 0589/PL/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
100 2 100 6 750 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;strava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;ocenenia
0 €
  1.5.2021 - 30.9.2021
Slovensko
Vzdelávanie
Letné jazykové tábory krajanskej mládeže na Slovensku
Žiadosť číslo 0590/PL/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
125 1 500 5 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava
0 €
  1.3.2021 - 31.12.2021
Krakov, Spiš, Orava
Informácie
Nákup odmien do súťaži organizovaných redakciou Život
Žiadosť číslo 0592/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
100 200 5 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra;grafické úpravy;inštalácia výstav;doprava;strava;nákup kníh, literatúry;iné (spresniť v poznámke)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  14.3.2021 - 18.12.2021
Vyšné Lapše Poľsko
Kultúra
Šikovné ruky našich starých otcov
Žiadosť číslo 0848/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
40 500 1 320 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);strava;iné (spresniť v poznámke)
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.8.2021 - 2.10.2021
Fridman, Poľsko
Kultúra
XXXX. Prehliadka krajanských dychových hudieb
Žiadosť číslo 0594/PL/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
350 2 000 5 900 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra;inštalácia výstav;doprava;strava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;ocenenia
0 €
  2.5.2021 - 9.12.2021
Slovensko
Vzdelávanie
Vlastivedno-poznávacie zájazdy školskej mládeže na Slovensko
Žiadosť číslo 0595/PL/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
130 1 500 9 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;ubytovanie;strava
0 €
  6.1.2021 - 31.12.2021
Krakov, redakcia Život
Informácie
Vydanie kalendára Života a pracovného kalendára na rok 2022
Žiadosť číslo 0596/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
10 2 700 5 200 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra;grafické úpravy;fotografie;nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  4.1.2021 - 31.12.2021
Jablonka
Kultúra
Výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke III. etapa
Žiadosť číslo 0852/PL/2021
Podporené
Zmluva v registri
20 3 000 250 000 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
75 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.3.2021 - 30.9.2021
Detva
Kultúra
Účasť na 47. krajanskej nedeli (v rámci 55. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve) folklórneho súboru z krajanského prostredia z Poľska
Žiadosť číslo 0599/PL/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
30 2 000 2 200 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava
0 €
  2.5.2021 - 30.9.2021
Detva, Slovensko
Kultúra
Účasť dychovky z Jurgova na 7. krajanskom dvore v Detve
Žiadosť číslo 0601/PL/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
40 2 000 3 000 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava
0 €
  7.2.2021 - 28.2.2021
Krempachy, Poľsko
Kultúra
Fašiangy - Ostatki 2021
Žiadosť číslo 0602/PL/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
200 1 500 5 200 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;strava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;ocenenia
0 €
  20.5.2021 - 30.10.2021
Slovenský dom v Kacvíne
Kultúra
Deň deti v Slovenskom dome v Kacvíne
Žiadosť číslo 0603/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 200 600 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);strava;rekvizity;krojové vybavenie;iné (spresniť v poznámke)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  11.3.2021 - 31.12.2021
Dom slovenskej kultúry v Podvlku
Kultúra
Páračky - medzigeneračné stretnutie
Žiadosť číslo 0604/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
150 2 100 1 500 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;strava;kancelárske potreby;poštovné;výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Dom slovenskej kultúry v Podvlku
Kultúra
Tvorivé dielne pre deti v Podvlku
Žiadosť číslo 0638/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 100 2 350 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);strava;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  10.11.2021 - 31.12.2021
Dom slovenskej kultúry v Podvlku
Kultúra
Mikulášske posedenie pre deti
Žiadosť číslo 0639/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
20 100 400 €
Požadované položky: strava;nákup kníh, literatúry;iné (spresniť v poznámke)
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  8.4.2021 - 31.12.2021
Dom slovenskej kultúry v Podvlku
Kultúra
Sviatok deti v Podvlku
Žiadosť číslo 0645/PL/2021
Zrušená
25 100 600 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);strava;rekvizity;krojové vybavenie;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  8.4.2021 - 31.12.2021
Dom slovenskej kultúry v Podvlku
Kultúra
Sviatok detí v Podvlku
Žiadosť číslo 0647/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
25 100 600 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);strava;rekvizity;krojové vybavenie;iné (spresniť v poznámke)
400 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Slovenský dom v Kacvíne
Kultúra
Šikovné ruky
Žiadosť číslo 0649/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 1 000 1 500 €
Požadované položky: strava;nákup kníh, literatúry;iné (spresniť v poznámke)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  3.2.2021 - 20.12.2021
Slovenský dom v Kacvíne
Kultúra
Varíme po slovensky
Žiadosť číslo 0651/PL/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
60 100 800 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);strava;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  3.1.2021 - 31.12.2021
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
Kultúra
Medzigeneračné stretnutia
Žiadosť číslo 0679/PL/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
70 1 000 1 250 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;strava
0 €
  6.11.2021 - 31.12.2021
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
Kultúra
Vianočné koledovanie
Žiadosť číslo 0680/PL/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
200 1 200 1 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;strava
0 €
  3.1.2021 - 31.12.2021
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
Kultúra
Tvorivé dielne ľudových remesiel
Žiadosť číslo 0681/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 100 1 400 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.12.2021 - 11.12.2021
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
Kultúra
Mikuláš pre najmladších v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej
Žiadosť číslo 0682/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
200 1 000 500 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);strava;ocenenia
400 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  2.5.2021 - 29.8.2021
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
Kultúra
Deň detí v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej
Žiadosť číslo 0683/PL/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
90 1 000 660 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);strava;rekvizity;krojové vybavenie;ocenenia
0 €
  3.1.2021 - 31.12.2021
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
Kultúra
Tvorivé dielne pre deti v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej
Žiadosť číslo 0684/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 1 000 1 650 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);strava;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  4.3.2021 - 31.12.2021
Krakov, redakcia Život
Informácie
Digitálna technika pre redakciu Život
Žiadosť číslo 0694/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
4 2 100 1 600 €
Požadované položky: nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  2.4.2021 - 18.12.2021
Slovenský dom v Kacvíne, Poľsko
Kultúra
Klapka. Akcia!
Žiadosť číslo 0770/PL/2021
Podporená
Zmluva v registri
14 500 1 480 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;ubytovanie;strava
900 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 38 3 882 49 160 375 960 € 214 350 €
2019 29 2 581 29 460 350 246 € 58 706 €
2018 27 2 661 41 811 402 126 € 193 226 €
2017 21 - - 271 295 € 30 786 €
2016 23 - - 257 914 € 37 740 €
  2016-2021 172 11 771 158 131 2 056 966 € 632 308 € (31%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Poľsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.