Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Maršala Tita 18, I. sprat (zgrada Matice slovačke) 21 470 Bački Petrovac

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Múzeum vojvodinských Slovákov patrí medzi významné ustanovizne v oblasti kultúry Slovákov v Srbsku. Aktivity múzea sú usmernené na spracovanie muzeálnych predmetov a výstavnú činnosť.

Pod správu Múzea vojvodinských Slovákov patrí Galéria Zuzky Medveďovej a kultúrno-historická pamiatka mimoriadneho významu Najstarší dom v Petrovci. Aktivity múzea sú usmernené na spracovanie muzeálnych predmetov a výstavnú činnosť.

MVS patrí medzi významné ustanovizne v oblasti kultúry Slovákov v Srbsku. Založené bolo dňa 16. januára 2012. Cieľom a úlohou je skúmať, zbierať, chrániť, odborne spracovávať, dokumentovať a prezentovať kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich vo Vojvodine.

MVS bolo založené dňa 16. januára 2012. Cieľom a úlohou MVS je skúmať, zbierať, chrániť, odborne spracovávať, dokumentovať a prezentovať kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich vo Vojvodine.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 4 52 116 000 11 740 € 4 000 €
  1.5.2022 - 1.8.2022
Báčsky Petrovec
kultúra
Technické vybavenie Múzea vojvodinských Slovákov
Žiadosť číslo 0669/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
5 10 000 1 930 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (KV)
0 €
  1.4.2022 - 20.12.2022
Báčsky Petrovec, Srbsko
kultúra
Zuzkino divadlo maľované
Žiadosť číslo 0568/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
15 1 000 1 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2022 - 31.12.2022
Báčsky Petrovec
médiá
Línia
Žiadosť číslo 0656/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
12 5 000 4 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Grafické práce (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - cestovné výdavky a ubytovanie pre tvorivý tím
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2022 - 5.10.2022
Báčsky Petrovec
kultúra
Socha Zuzky Medveďovej
Žiadosť číslo 0663/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 100 000 4 110 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (KV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 2 22 2 000 3 600 € 800 €
2020 3 25 2 500 5 120 € 1 800 €
2019 2 17 5 500 4 403 € 1 200 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
2016 1 - - 3 800 € 1 000 €
  2016-2022 12 116 126 000 28 663 € 8 800 € (31%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com