Folklorní soubor Šarvanci

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Vinohradská 1316/95, 120 00 Praha 2, Česká republika

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

FS Šarvanci združuje príslušníkov slovenskej menšiny a záujemcov o slov. folklór žijúcich v Prahe. Zákl. poslaním je zber materiálov ľud. umenia, príprava choreografií a ich šírenie, výuka a prezentácia v rámci folkl. festivalov a ďalších kult. akcií.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 2 130 330 38 700 € 4 000 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Praha, Česká republika
kultúra
Pravidelná činnosť Folklórneho súboru Šarvanci
Žiadosť číslo 1156/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 30 14 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na archiváciu (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - Doprava, ubytovanie, sústredenie, pošta
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
   - 1.1.2022
"Primárne Praha, ČR
kultúra
Slovenské folklórne večery, tanečné školy pre verejnosť, vystúpenia a festivaly, 20. výročie súboru
Žiadosť číslo 1153/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 300 24 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Krojové vybavenie (BV)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 2 130 500 30 050 € 8 000 €
2020 2 130 500 23 050 € 7 800 €
2019 2 130 500 18 750 € 7 200 €
2018 2 130 400 13 000 € 4 500 €
2017 2 - - 13 750 € 3 000 €
2016 2 - - 12 600 € 2 000 €
  2016-2022 14 650 2 230 149 900 € 36 500 € (24%)

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 2 155 000 CZK
  2022 Folklorní večery a taneční školy pro veřejnost [Praha]

MK ČR (RNK) - Projekt vychází ze smyslu existence souboru, kterým je studium a interpretace autentického lidového umění, jeho prezentace široké veřejnosti a také edukace veřejnosti v této oblasti. Obsahuje několik druhů aktivit pro veřejnost, které přispějí k šíření poznatků (teoretických i praktických) o slovenské tradiční kultuře mezi širokou veřejnost: večerní školy tance, dětské taneční školičky, víkendová škola tance pro dospělé i děti a předvánoční folklorní večer.

60 000 CZK
  2022 Pravidelná činnost FS Šarvanci a 20. výročí souboru [Praha]

MK ČR (RNK) - Projekt je zaměřen na zajištění fungování FS Šarvanci a naplňování smyslu jeho existence - uchovávání slovenského folklorního dědictví a tradic a jejich prezentace. Obsahuje především pravidelné i nepravidelné tréninky 3 souborových složek, workshopy s externímy pedagogy, přípravu nových choreografií, prezentaci činnosti na kulturních akcích, doplnění a údžbu krojového a instrumentálního vybavení souboru, propagaci souboru a také přípravu a realizaci představení při příležitosti 20. výročí souboru.

95 000 CZK
2021 2 155 000 CZK
2020 2 55 908 CZK
2019 0 0 CZK
2018 2 230 000 CZK
2017 2 200 000 CZK
2016 2 190 000 CZK
  2016-2020 12 985 908 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Česká republika z oblasti Folklór a tradície


Bližšie informácie ku krajanskému svetu v ČR:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com