Slovenský literárny klub v ČR, z. s.

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Soukenická 3, 110 00 Praha 1, Česká republika

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Organizácia slov. sposovateľov v ČR, organizuje napr. Literárnu súťaž Jána Kollára, vydávanie literárneho štvrťročníka Zrkadlenie-Zrcadlení, knihy, Li-terárium, program „Živá dielňa slovenských spisovateľov“, Kvarteto, České slovo U červeného raka...

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 3 2 150 4 500 13 500 € 4 800 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
celá ČR, vyhlásenie výsledkov Praha
Vzdelávanie
Literárna súťaž Jána Kollára
Žiadosť číslo 0931/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
350 1 500 6 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Praha, Brno
kultúra
Kvarteto (+2)
Žiadosť číslo 0947/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
800 1 500 3 650 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Praha, Luhačovice, Brno, Jihlava
kultúra
Živá dielňa slovenských spisovateľov
Žiadosť číslo 0949/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 1 500 3 350 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 3 2 150 4 500 14 050 € 5 500 €
2020 5 1 750 6 000 20 900 € 6 300 €
2019 3 1 250 4 500 14 000 € 3 600 €
2018 3 950 4 000 13 500 € 3 000 €
2017 3 - - 10 500 € 1 500 €
2016 5 - - 20 200 € 2 000 €
  2016-2022 25 8 250 23 500 106 650 € 26 700 € (25%)

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 2 100 000 CZK
  2022 Kvarteto (+2) [Praha]

MK ČR (RNK) - Tradičný program. Usporiadanie komponovaných literárno-hudobných večerov v Divadle Viola a SD v Prahe (+na slovakistike v Brne) k výročiam slov. literatúry s eminentným vzťahom k ČR. V rámci tradičnej koncepcie každý štvrťrok jedno výročie predstavíme v Prahe: 15. 1. Július Pántik 100 , 20. 4. Andrej Sládkovič 150 od úmrtia, 15. 7. Hana Ponická 100, 15. 12. Július Satinský 20 od úmrtia. Dôvetok "+2" v názve znamená dva večery v Brne (14. 1. Július Pántik 100 a 16. 12. Július Satinský 20 od úmrtia). Vždy s literárnymi a hudobnými hosťami.

50 000 CZK
  2022 Živá dielňa slovenských spisovateľov [Praha]

MK ČR (RNK) - Ide o tradičný komplexný program podujatí v rámci výnimočnej komunity slovenských spisovateľov žijúcich v Česku, akási chrbtica ich kultúrneho života, so zvláštnym zameraním na mladých autorov a klubovú scénu. V roku 2022 je súčasťou programu aj slávnostný program a ďalšie aktivity k 20. výročiu vzniku Slovenského literárneho klubu v ČR! Projekt obsahuje krsty kníh, výstavy, prezentácie na veľtrhoch, klubové večery. Organizujeme aj podujatia v Pamatnej izbe L. Mňačka, Literárium s L. Machalom a stretnutia spisovateľov v Luhačoviciach, čo je obnovenie storočnej tradície! Dôležité sú 4 lit. výstavy.

50 000 CZK
2021 3 366 000 CZK
2020 3 395 000 CZK
2019 2 146 000 CZK
2018 3 300 000 CZK
2017 2 125 000 CZK
2016 2 120 000 CZK
  2016-2020 17 1 552 000 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Česká republika z oblasti Kultúra a umenie


Bližšie informácie ku krajanskému svetu v ČR:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com