Základná škola Jana Amosa Komenského

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

-

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Základná škola Jana Amosa Komenského v Kulpíne súčasne má 220 žiakov, z toho 122 žiakov absolvuje výučbu v slovenskom jazyku. Škola má dobrý učiteľský káder, pre svojich žiakov organizuje rôzne druhy mimoškolských aktivít.

Prvá pravoslávna kulpínska základná škola bola založená roku 1754. O 35 rokov neskôr, teda v roku 1789 začala s prácou aj slovenská škola pôsobiaca v rámci slovenskej evanjelickej cirkvi.

Časom a rozvojom školstva, kulpínska škola prechádzala rôznymi vývojovými fázami. V súlade so školskými reformami, škola trvala najprv štyri roky, potom šesť, a prvá osemročná škola sa formovala roku 1951. Od roku 1960 v kulpínskej škole paralelne prebieha dvojjazyková výučba v zmiešaných triedach, aj v srbskom aj v slovenskom jazyku a od roku 1993 sa formujú osobitné oddelenia v srbskej a v slovenskej vyučovacej reči.

Do roku 1983 v Kulpíne nejestvovala spoločná školská budova, ale sa vyučovanie konalo na viacerých miestach, presnejšie jestvovalo až šesť objektov s jednou alebo viacerými učebňami. Roku 1983 vybudovaná bola nová školská budova.

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 13 2 200 7 024 24 225 € 3 900 €
  1.4.2021 - 31.8.2021
Kulpín
Vzdelávanie
Vyučovanie v čase pandémie COVID-19
Žiadosť číslo 1064/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
260 260 900 €
Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2021 - 31.8.2021
Kulpín
Vzdelávanie
Športom za zdravím
Žiadosť číslo 0842/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
130 250 780 €
Požadované položky: rekvizity
0 €
  1.9.2021 - 31.8.2022
Kulpín
Vzdelávanie
Školský časopis Ozveny
Žiadosť číslo 0862/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
250 250 1 600 €
Požadované položky: nákup PC a tlačiarní
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2021 - 31.12.2021
Základná škola Jana Amosa Komenského, Kulpín, Srbsko
Vzdelávanie
Vybavenie kancelárie
Žiadosť číslo 0689/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
4 300 800 €
Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie
0 €
  1.4.2021 - 31.8.2021
Kulpín
Vzdelávanie
Deň vedy
Žiadosť číslo 0697/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 100 1 770 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.9.2021 - 31.8.2022
Kulpín
Vzdelávanie
“Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.”
Žiadosť číslo 0698/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
250 250 1 400 €
Požadované položky: nákup kníh, literatúry;nákup PC a tlačiarní;technické a nábytkové vybavenie kancelárie
400 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.9.2021 - 1.9.2021
Základná škola Jana Amosa Komenského, Kulpín, Srbsko
Vzdelávanie
Nech sa počujeme!
Žiadosť číslo 0253/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
254 1 500 950 €
Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie
0 €
  1.9.2021 - 31.8.2022
Základná škola Jana Amosa Komenského, Kulpín, Srbsko
Vzdelávanie
Digitálna učebňa
Žiadosť číslo 0254/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
90 500 6 500 €
Požadované položky: nákup PC a tlačiarní;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.9.2021 - 31.8.2022
Základná škola Jana Amosa Komenského, Kulpín, Srbsko
Vzdelávanie
Dobré ozveny o našich žiakoch
Žiadosť číslo 0255/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
20 300 650 €
Požadované položky: nákup PC a tlačiarní;iné (spresniť v poznámke)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.9.2021 - 31.8.2022
Základná škola Jana Amosa Komenského, Kulpín, Srbsko
Vzdelávanie
Moja školská skrinka
Žiadosť číslo 0258/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
254 300 2 500 €
Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.9.2021 - 31.8.2022
Základná škola Jana Amosa Komenského, Kulpín, Srbsko
Vzdelávanie
Dopravné povedomie
Žiadosť číslo 0260/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
254 2 500 2 200 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);nákup PC a tlačiarní;kancelárske potreby;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.9.2021 - 31.8.2022
Základná škola Jana Amosa Komenského, Kulpín, Srbsko
Vzdelávanie
Vhodné pracovné podmienky
Žiadosť číslo 0261/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
254 254 2 500 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.9.2021 - 31.8.2022
Kulpín
Vzdelávanie
Ovocná škôlka
Žiadosť číslo 0262/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
130 260 1 675 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 7 670 3 100 14 150 € 6 000 €
2019 8 690 2 620 17 174 € 1 900 €
2018 5 552 2 460 9 324 € 1 450 €
2017 6 - - 5 000 € 1 300 €
2016 1 - - 2 500 € 0 €
  2016-2021 40 4 112 15 204 72 373 € 14 550 € (20%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.