SLÁVIK - Slovenský folklórny spolok

 

Miesto pôsobenia

Kanada Kanada (150 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Slávik, slovenský folklórny spolok je nezisková organizácia, ktorá reprezentuje a šíri klenoty slovenskej kultúry, folklóru a tradícií a reprezentuje Slovensko na multikultúrnych festivaloch. Slávik je jediný slovenský folklórny súbor v Britskej Kolumbii.

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 7 641 450 000 77 371 € 6 500 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Slovenska republika
Kultúra
Ucast na podujati organizovanom USZZ - Stala konferencia "Slovenska republika a Slovaci zijuzi v zahranici 2021"
Žiadosť číslo 1055/CA/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
1 100 000 2 500 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava
0 €
  31.10.2017 - 1.7.2021
Vancouver, Kanada
Informácie
Tvorba, udržiavanie a rozvoj webovej stránky a sociálnych sietí pre SLAVIK - Slovak Folklore Society
Žiadosť číslo 0902/CA/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
150 30 000 5 415 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);archivácia;tlmočenie, preklady, korektúra;grafické úpravy;fotografie;výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom;technické zabezpečenie;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Vancouver, Kanada
Kultúra
Akcie osláv 10. výročia SLÁVIKA
Žiadosť číslo 0926/CA/2021
Podporená
Zmluva v registri
200 10 000 11 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);grafické úpravy;fotografie;inštalácia výstav;prenájom priestorov;rekvizity;kancelárske potreby;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Vancouver, Britska Kolumbia, Kanada
Kultúra
Podpoliansky parovy tanec, hudba a spevy
Žiadosť číslo 0700/CA/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 100 000 9 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);prenájom priestorov;krojové vybavenie
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Vancouver, Britska Kolumbia, Kanada
Kultúra
Choreografie z Podpoľania pre DFS Sláviček
Žiadosť číslo 0965/CA/2021
Zrušená
30 100 000 14 578 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;grafické úpravy;doprava;ubytovanie;prenájom priestorov;nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní;krojové vybavenie;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;kancelárske potreby;poštovné
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Vancouver, Britska Kolumbia, Kanada
Kultúra
Choreografie z Podpoľania pre DFS Sláviček
Žiadosť číslo 0966/CA/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 100 000 14 578 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;ubytovanie;prenájom priestorov;nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní;krojové vybavenie;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;kancelárske potreby;poštovné
2 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.10.2020 - 31.12.2021
Vancouver, Kanada
Kultúra
Kalendár 2022 - SLÁVIK
Žiadosť číslo 1024/CA/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
200 10 000 19 800 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);distribúcia;tlmočenie, preklady, korektúra;grafické úpravy;fotografie;inštalácia výstav;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity;technické zabezpečenie;iné (spresniť v poznámke)
0 €
2020 2 70 200 000 5 500 € 4 000 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
2018 5 548 220 000 61 100 € 3 000 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
2016 1 - - 8 078 € 0 €
  2016-2021 15 1 259 870 000 152 049 € 13 500 € (9%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Kanada z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.