Obec Slovákov v Českej republike, z. s.

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2, Česká republika

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

OS v ČR je najväčšie občianske združenie slovenskej menšiny v ČR, zaoberajúce sa prioritne snahou o udržanie kultúrnej a jazykovej identity Slovákov v ČR. Je celorepublikovo tvorená 15 regionálnymi obcami s počtom 1700 členov. Vznikla v decembri 1992.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 5 370 2 100 14 000 € 5 500 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
ČR
Informácie
KORENE – ČASOPIS SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR - príloha časopisu Dotyky
Žiadosť číslo 0047/CZ/2021
Podporená
Zmluva v registri
300 500 3 500 €
Požadované položky: predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);distribúcia;tlmočenie, preklady, korektúra;grafické úpravy;fotografie;poštovné
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
ČR
Kultúra
100 rokov vzniku ČSR, Ideové smery na Slovensku – večerná univerzita
Žiadosť číslo 0049/CZ/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
10 500 2 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);fotografie;doprava;ubytovanie;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
ČR
Kultúra
Kluby Koreňov - kultúrne aktivity Slovákov v regiónoch ČR
Žiadosť číslo 0050/CZ/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 500 2 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);fotografie;inštalácia výstav;doprava;ubytovanie;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;kancelárske potreby;poštovné;výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
ČR
Kultúra
Cena Mateja Hrebendu 2021
Žiadosť číslo 0051/CZ/2021
Podporená
Zmluva v registri
10 300 3 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);fotografie;doprava;ubytovanie;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;kancelárske potreby;poštovné;výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
ČR
Kultúra
Moje prázdniny na Slovensku – detská súťaž v kreslení
Žiadosť číslo 0052/CZ/2021
Podporená
Zmluva v registri
20 300 2 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);fotografie;inštalácia výstav;doprava;prenájom priestorov;nákup kníh, literatúry;kancelárske potreby;poštovné;ocenenia
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 6 410 2 140 17 000 € 10 500 €
2019 4 350 2 850 12 000 € 9 500 €
2018 5 600 770 16 700 € 8 500 €
2017 7 - - 15 300 € 8 500 €
2016 10 - - 49 350 € 8 000 €
  2016-2021 37 1 730 7 860 124 350 € 50 500 € (41%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť

Veřejný rejstřík a Sbírka listin

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.