Organizácia komlóšskych Slovákov

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Marx u.15, 5940 Tótkomlós

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Komlósi Szlovákok Szervezete

Cieľom našej organizácie ja zachránenie jazyka, kultúrnych hodnôt a tradícií našich predkov, udržiavanie národného povedomia tu žijúcich Slovákov . Usporiadame národnostné programy, máme ochotnícke divadlo a zaoberáme sa aj vydavateľskou činnosťou.

Organizácia Komlóšskych Slovákov združuje Slovákov žijúcich v našom meste . Činnosť organizácia je rôznorodá. Usporiadame národnostné programy, máme ochotnícke divadlo a zaoberáme sa aj vydavateľskou činnosťou.

Organizácia Komlóšskych Slovákov je občianska organizácia, ktorá združuje Slovákov žijúcich v našom meste . Cieľom organizácie ja zachránenie jazyka, kultúrnych hodnôt a tradícií našich predkov, udržiavanie národného povedomia tu žijúcich Slovákov.

tel: 00 36 68 460 011

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2022 0 - - 0 € 0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
2019 1 400 1 000 2 240 € 0 €
2018 2 550 1 400 6 140 € 1 000 €
2017 1 - - 4 000 € 1 000 €
2016 1 - - 1 900 € 1 000 €
  2016-2022 5 950 2 400 14 280 € 3 000 € (21%)

Krajanské dotácie z VPN v Maďarsku

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 1 250 000 HUF
  2022 Komlóšske dni - Slovenská gastronómia 250 000 HUF
2021 1 180 000 HUF
2020 1 200 000 HUF
2019 1 150 000 HUF
2018 1 150 000 HUF
2017 1 100 000 HUF
2016 0 0 HUF
  2016-2022 6 1 030 000 HUF
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť


Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Maďarsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com