Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Masarikova 69 26 210 Kovačica

Viac informácií

kreativni.centar.tuk@gmail.com

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Dosahovanie cieľov predovšetkým v oblasti cestovného ruchu, kultúry a umenia, kreatívnymi metodami s cieľom zvýšiť kvalitu života.

Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru združenie, v oblasti cestovného ruchu, kultúry a umenia, ale aj pre realizáciu a zlepšenie súčasného a úžitkového, výtvarného, hudobného a divadelného umenia, literatúry, fotografie a filmu.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 3 43 108 000 12 360 € 3 750 €
  1.5.2022 - 30.11.2022
Kovačica, Padina, Báčsky Petrovec
informácie
Staré maliarske valčeky
Žiadosť číslo 0751/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
5 5 000 4 230 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - - Bankove náklady 60 - materiál pre maľovanie 550
0 €
  1.5.2022 - 31.12.2022
Kovačica
médiá
Takto sme žili... Kovačica
Žiadosť číslo 0612/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
15 100 000 4 630 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Náklady na výrobu nosiča (BV),Iné - 60e bankové náklady 150e -nákup tlačiarni
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2022 - 30.12.2022
Padina
Informácie
Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov.
Žiadosť číslo M101/RS/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
23 3 000 3 500 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV), Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV)
1 750 €
2021 3 5 15 000 10 910 € 4 300 €
2020 2 27 6 000 6 080 € 2 000 €
2019 3 57 15 000 7 510 € 1 300 €
2018 3 319 20 040 12 597 € 2 000 €
2017 3 - - 5 864 € 1 250 €
2016 3 - - 8 265 € 1 000 €
  2016-2022 20 451 164 040 63 586 € 15 600 € (25%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com