Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Fadrusz u. 11/A 1114 Budapest

Viac informácií

www.slovaci.hu/

oszo@slovaci.hu

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

CSSM zastupuje záujmy slov. menšiny v Maďarsku. Jej úlohou je uplatňovanie individuálnych a kolektívnych práv, zabezpečovaných zákonom, vyjadrenie záujmov osôb, patriacich k národnostnej menšine – najmä zachovanie, ochrana a rozvoj materinského jazyka.

Organizačné výdavky podujatia - Cestovné náhrady, strava, platby za odborné služby; propagácia/tlač; reprezentačné náklady, nákup tovaru.

CSSM zastupuje záujmy slov. menšiny v Maďarsku. Jej úlohou je uplatňovanie individuálnych a kolektívnych práv, zabezpečovaných zákonom, vyjadrenie záujmov osôb, patriacich k národnostnej menšine, najmä zachovanie, ochrana a rozvoj materinského jazyka.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 11 240 3 750 47 080 € 11 200 €
  3.7.2021 - 3.7.2021
Tardos
Kultúra
Deň Slovákov v Maďarsku
Žiadosť číslo 0367/HU/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
50 1 000 6 900 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra;doprava;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;poštovné;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  26.8.2021 - 28.8.2021
Marianka (SR), Staré Hory (SR)
Kultúra
Pútnický zájazd slovenských veriacich
Žiadosť číslo 0368/HU/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
50 50 2 500 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Budapešť
Informácie
Náš Kalendár 2022
Žiadosť číslo 0369/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
20 1 500 8 500 €
Požadované položky: predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  17.4.2021 - 17.4.2021
Nový Sad (Srbsko)
Kultúra
Cena Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov
Žiadosť číslo 0370/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 150 2 980 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;ubytovanie;strava;poštovné;ocenenia
1 200 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  21.6.2021 - 25.6.2021
Budapešť
Vzdelávanie
Intenzívny jazykový kurz
Žiadosť číslo 0371/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
4 20 4 200 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);ubytovanie;strava
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Budapešť
Informácie
Nechajte deti prichádzať ku mne - opätové vydanie knihy
Žiadosť číslo 0372/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
2 300 2 500 €
Požadované položky: predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Budapešť
Informácie
Kristus žije v dejinách cirkvi – opätové vydanie knihy
Žiadosť číslo 0373/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
2 300 3 400 €
Požadované položky: predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  12.7.2021 - 17.7.2021
Veľký Slávkov
Kultúra
Ekumenický biblický tábor pre žiakov základných a stredných škôl
Žiadosť číslo 0655/HU/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
39 50 7 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.12.2021 - 18.12.2021
Pilisszentkereszt (Mlynky)
Kultúra
Celoštátne adventné stretnutie detí
Žiadosť číslo 0657/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
15 150 3 700 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;strava;iné (spresniť v poznámke)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  25.9.2021 - 25.9.2021
Pilisszentlélek (Huta)
Kultúra
XVI. Ekumenické stretnutie slovenských cirkevných zborov
Žiadosť číslo 0404/HU/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
4 200 2 200 €
Požadované položky: tlmočenie, preklady, korektúra;doprava;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  31.5.2021 - 4.6.2021
Mošovce, Turčianský Svätý Martin, Olomouc, Hradec Králove, Bautzen (Budyšín), Drezden (Drážďany), Jena...
Kultúra
Študijná cesta po stopách Lutherovho učenia
Žiadosť číslo 0407/HU/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
4 30 2 700 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava
0 €
2020 9 159 2 845 41 140 € 23 500 €
2019 7 145 3 055 28 800 € 6 700 €
2018 6 135 2 810 28 470 € 9 000 €
2017 7 - - 21 000 € 10 000 €
2016 8 - - 20 200 € 6 500 €
  2016-2021 48 679 12 460 186 690 € 66 900 € (36%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Maďarsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.