Jánošíkov dukát, z.s.

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Chodská 2829/19i, 612 00 Brno, Česká republika

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Poslaním spolku Jánošíkov dukát je kultúrna a umelecká činnosť na úseku národopisu, folklóru a ľudovej hudby a tanca najmä slovenského folklóru. Spolok Jánošíkov dukát vyvíja metodickou pomoc, organizuje MFSF Jánošíkov dukát.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 1 850 8 000 14 500 € 0 €
  1.2.2021 - 30.11.2021
Valašské múzeum v prírode Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika
Kultúra
XXII. Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát 2021
Žiadosť číslo 0126/CZ/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
850 8 000 14 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra;fotografie;inštalácia výstav;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;kancelárske potreby;technické zabezpečenie;ocenenia
0 €
2020 1 850 8 000 14 500 € 10 000 €
2019 1 900 12 000 14 500 € 9 000 €
2018 1 900 12 000 12 000 € 10 000 €
2017 2 - - 13 800 € 6 000 €
2016 2 - - 14 800 € 8 500 €
  2016-2021 8 3 500 40 000 84 100 € 43 500 € (52%)

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2021 1 180 000 CZK
  2021 MFSF v ČR Jánošíkov dukát 2021 [Brno] 180 000 CZK
2020 1 180 000 CZK
2019 1 180 000 CZK
2018 1 150 000 CZK
2017 0 0 CZK
2016 1 120 000 CZK
  2016-2020 5 810 000 CZK
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Česká republika z oblasti Folklór a tradície

Veřejný rejstřík a Sbírka listin

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.