Jánošíkov dukát, z.s.

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Chodská 2829/19i, 612 00 Brno, Česká republika

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Poslaním spolku Jánošíkov dukát je kultúrna a umelecká činnosť na úseku národopisu, folklóru a ľudovej hudby a tanca najmä slovenského folklóru. Spolok Jánošíkov dukát vyvíja metodickou pomoc, organizuje MFSF Jánošíkov dukát.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 2 1 700 16 000 20 300 € 8 000 €
  5.8.2022 - 7.8.2022
Národné múzeum v prírode Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika
Kultúra
XXIII. Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát 2022
Žiadosť číslo M041/CZ/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
850 8 000 5 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV), Prenájom priestorov na podujatie (BV), Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
3 000 €
  5.8.2022 - 7.8.2022
Národné múzeum v prírode Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika
Informácie
XXIII. Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát 2022
Žiadosť číslo 0239/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
850 8 000 14 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV)
5 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 2 850 8 000 25 400 € 10 000 €
2020 1 850 8 000 14 500 € 10 000 €
2019 1 900 12 000 14 500 € 9 000 €
2018 1 900 12 000 12 000 € 10 000 €
2017 2 - - 13 800 € 6 000 €
2016 2 - - 14 800 € 8 500 €
  2016-2022 11 5 200 56 000 115 300 € 61 500 € (53%)

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 1 200 000 CZK
  2022 MFSF v ČR Jánošíkov dukát 2022 [Brno]

MK ČR (RNK)

200 000 CZK
2021 2 275 000 CZK
2020 1 180 000 CZK
2019 1 180 000 CZK
2018 1 150 000 CZK
2017 0 0 CZK
2016 1 120 000 CZK
  2016-2020 7 1 105 000 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Česká republika z oblasti Folklór a tradície


Bližšie informácie ku krajanskému svetu v ČR:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.