Slovenská samospráva v Mlynkoch

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat

-zastupovanie záujmov slovenských obyvateľov obce -zachovávanie slovenského jazyka a kultúry predkov -aktivity: Pilíšska kavalkáda, narodeniny obce, Slovenské vianoce, Bodujeme, Nostalgický klub, komunikačná súťaž, podnikateľský ples, jazykový kurz

Hlavným cieľom samosprávy je zastupovanie záujmov slovenských obyvateľov obce, zachovanie slovenskej národnostnej kultúry. Stále akcie sú: Šiškový festival, narodeniny obce, Slovenské vianoce, výstup na Pilíš, Bodujeme, jazykový kurz, nostalgický klub.

Samospráva zastupuje záujmy slovenských obyvateľov obce. Cieľom je zachovávanie slovenského jazyka a kultúry. Aktivity: slávnosť Cyrila a Metoda, Pilíšska kavalkáda, , narodeniny obce, Slovenský Mikuláš a Vianoce, Nostalgický klub, jazykovy kurz.

Hlavným cieľom samosprávy je zastupovanie záujmov slovenských obyvateľov obce, zachovanie slovenskej národnostnej kultúry. Stále akcie sú: Šiškový festival, narodeniny obce, Slovenské vianoce, výstup na Pilíš, Bodujeme, jazykový kurz, nostalgický klub

-zastupovanie záujmov slovenských obyvateľov -zachovávanie slovenského jazyka a kultúry predkov -aktivity: Pilíšska kavalkáda, narodeniny obce, Slovenské vianoce, Bodujeme, Nostalgický klub, komunikačná súťaž, podnikateľský ples, jazykový kurz, tábor

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 4 1 160 4 150 27 150 € 3 000 €
  2.9.2022 - 3.9.2022
Mlynky (Pilisszentkereszt)
Informácie
275 rokv pod Pilíšom
Žiadosť číslo 0371/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 500 5 900 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  26.2.2022 - 26.2.2022
Mlynky (Pilisszentkereszt)
kultúra
Nová tradícia na základe starodávnej tradície
Žiadosť číslo 0740/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 3 000 9 950 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - Plynové bomby na vykurovanie stanu
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  29.1.2022 - 29.1.2022
Szentendre
kultúra
Regionálny slovenský fašiangový ples pilíšskych Slovákov
Žiadosť číslo 0767/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
500 600 8 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Reprezentančné náklady (BV)
0 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Mlnyky (Pilisszentkereszt)
Vzdelávanie
Slovenský jazykový kurz
Žiadosť číslo 0744/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 50 2 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 3 535 2 650 12 000 € 1 500 €
2020 6 561 5 150 32 260 € 10 600 €
2019 4 166 2 280 7 500 € 1 350 €
2018 5 850 7 040 16 006 € 3 800 €
2017 4 - - 19 960 € 3 900 €
2016 4 - - 16 020 € 3 500 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 30 3 272 21 270 130 896 € 27 650 € (21%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Maďarsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com