Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Vuka Karadžića 2/a 21 000 Novi Sad

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

SKC P.J.Šafárik je jeden z najstarších spolkov vo Vojvodine. Cieľom je uchovávať, a pestovať a kultúrne dedičstvo, jazyk, hudbu, piesne, tance a zvykoslovie. Viac informácií môžete získať na www.safarik.org.rs

SKC P. J. Šafárika je jedno najstarších spolkov vo Vojvodine. Cieľom je uchovávať a pestovať kultúrne dedičstvo, jazy, hudbu, piesne, tance a zvykoslovie. Viac informácií môžete získať na www.safarik.org.rs

jeden z najstarších spolkov vo Vojvodine.Cieľom spolku je uchovávať, pestovať a sprístupňovať národne kultúrne dedičstvo, jazyk, hudbu, piesne, tance a zvykoslovie. Viac informácií môžete získať na www.safarik.org.rs

SKC P.J.Šafárika je jeden z nastaršách spolkov vo Vojvodine. Cieľom je uchovávať, a pestovať a kultúrne dedičstvo, jazyk, hudbu, piesne, tance a zvykoslovie. Viac informácií môžete získať na www.safarik.org.rs

SKC P.J.Šafárika je jeden z najstaršách spolkov vo Vojvodine. Cieľom je uchovávať, a pestovať a kultúrne dedičstvo, jazyk, hudbu, piesne, tance a zvykoslovie. Viac informácií môžete získať na www.safarik.org.rs

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 5 235 4 000 10 750 € 3 800 €
  1.5.2021 - 31.12.2021
Nový Sad
Kultúra
Kúpa digitálnej kamere s príslušenstvom
Žiadosť číslo 0799/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
100 100 1 100 €
Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2021 - 30.10.2021
Nový Sad
Informácie
Vytvorenie novej webovej stránke
Žiadosť číslo 1078/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
5 1 500 2 000 €
Požadované položky: tlmočenie, preklady, korektúra;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.2.2021 - 31.12.2021
Nový Sad
Kultúra
Potreby divadelnej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu
Žiadosť číslo 0612/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
10 400 2 350 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;strava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.2.2021 - 31.12.2021
Nový Sad
Kultúra
Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu
Žiadosť číslo 0735/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
80 1 000 3 450 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.2.2021 - 31.12.2021
Nový Sad
Kultúra
Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu
Žiadosť číslo 0738/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
40 1 000 1 850 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;iné (spresniť v poznámke)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 7 192 2 150 26 950 € 13 550 €
2019 6 310 4 600 12 100 € 2 200 €
2018 4 255 2 500 7 800 € 1 800 €
2017 5 - - 10 990 € 2 300 €
2016 5 - - 10 720 € 1 200 €
  2016-2021 32 992 13 250 79 310 € 24 850 € (31%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.