Základná škola Mladých pokolení Kovačica

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

-

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Základná škola pripraví jeden deň a noc venovaný rozprávkam. Cieľom projekta bolo popularizovať čítanie a spracovanie rozprávok na zaujímavý spôsob.

Základná škola realizovala projekt Drž ma za ruky, zavri oči, cháp...

Základná škola mladých pokolení roku 2015 dostala od Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostriedky pre webovú stránku. Webová stránka bola vyhotovená v augiste 2015

V Základnej škole mladých pokolení v Kovačici vyučovanie prebieha po slovensky. Snažíme sa vybaviť triedy súčasnými pomôckami, ktoré pomáhajú žiakom a učiteľom sprístupniť učivo.

Žiaci základnej školy mladých pokolení okrem výučby, v škole majú rôzne mimoškolské aktivity. Najaktívnejšie sú krúžky, ktoré pestujú obyčaje, jazyk, umenie.

Základná škola realizovala projekt Drž ma za ruky, zavri oči, cháp... trikrát. Stretli sa žiaci a učitelia zo škôl z krajín, v ktorých žijú Slováci.

Základná škola mladých pokolení každoročne zaznamenáva významné výročia a medzinárodné dni.

Základná škola mladých pokolení roku 2015 získala od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostriedky pre webovú stránku. Webová stránka bola vyhotovená v auguste 2015 a prvé správy boli zverejnené 2.septembra 2015.

Základnou úlohou školy je realizácia výchovno – vdelávacieho procesu. V dnešnej dobe modernizácia vyučovacieho procesu v meniacej sa spoločnosti je potrebná, preto sa škola v súčasnosti zameriava na jeho modernizáciu.

Divadelná odbočka základnej školy aktívne pracuje vyše 40 rokov. Každoročne sa zúčastňuje na okresnej a oblastnej prehladke detských divadiel, na 3XĎ v Starej Pazove a cestuje do zahraničia ukazáť svoje predstavenie rovesníkom.

Základná škola v Kovačici pracuje už vyše 200 rokov. Výučba sa vykonáva v slovenčine a v srbčine. Každoročne žiaci sa zúčastňujú na obecných, oblastných, pokrajinských a republikových súťaženiach, na kultúrnych manifestiáciách a projektoch.

Základná škola mladých pokolení vzdeláva žiakov , pestuje slovenskú kultúru a tradíciu

Základná škola mladých pokolení má dve folklórne odbočky. Pravidelne sa zúčastňujú na festivaloch v Detve, Hriňovej a v Srbsku.

Základna škola mladých pokolení je škola s dvojjazyčnou výučbou a veľký dôraz dávame na vyučovanie materinského jazyka-slovenčiny.

Základná škola mladých pokolení pracuje viac ako 200 rokov. Navštevujú ju 430 žiaci, ktorých vzdelávajú 47 pedagógovia. Všetky predmety sa vyučujú po slovensky.

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 7 66 2 437 36 700 € 12 500 €
  2.8.2021 - 1.9.2021
Kovačica
Vzdelávanie
Nákup plastových okien do učební slovenčiny 1, slovenčiny 2, srbčiny ako nematerinského pre Slovákov, hudobnej kultúry, celodenného pobytu a výtvarnej kultúry
Žiadosť číslo 0788/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
12 430 13 000 €
Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie
10 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2021 - 31.8.2021
Kovačica
Vzdelávanie
Rekonštrukcia učebne žiakov s autistickými poruchami
Žiadosť číslo 1062/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
7 13 17 000 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
0 €
  2.8.2021 - 29.10.2021
Kovačica
Vzdelávanie
V šírom polui hruška
Žiadosť číslo 1063/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
12 500 2 000 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  10.5.2021 - 15.10.2021
Kovačica
Kultúra
Drž ma za ruky, zavri oči, cháp...
Žiadosť číslo 0658/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
25 300 1 000 €
Požadované položky: strava;reprezentačné náklady
0 €
  2.8.2021 - 29.10.2021
Kovačica
Vzdelávanie
Interaktívne tabule pre dve učebne slovenčiny s prvkami národnej kultúry
Žiadosť číslo 0687/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
2 430 2 000 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  2.8.2021 - 28.10.2021
Kovačica
Vzdelávanie
Počítač pre kanceláriu riaditeľky školy
Žiadosť číslo 0688/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
1 484 500 €
Požadované položky: nákup PC a tlačiarní
0 €
  2.8.2021 - 29.10.2021
Kovačica
Vzdelávanie
Nákup klimatizácií do učební dejepisu a zemepisu
Žiadosť číslo 0693/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
7 280 1 200 €
Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie
0 €
2020 6 87 1 910 14 900 € 11 800 €
2019 7 708 3 220 11 300 € 1 400 €
2018 5 440 3 275 5 100 € 1 700 €
2017 7 - - 5 050 € 500 €
2016 7 - - 3 700 € 1 500 €
  2016-2021 39 1 301 10 842 76 750 € 29 400 € (38%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.