Združenie občanov Kultúra na dlani

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

cieľ:pestovať slovenský jazyk najmä v prostredí akým je Nový Sad, v ktorom je dominantný srbský jazyk, zachovávať zvyky a obyčaje svojich predkov. Väčšina projektov sú zamerané na prácu s detmi cez rôzne kreatívne dielne

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2022 0 - - 0 € 0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
2018 1 30 60 2 250 € 0 €
2017 1 - - 2 650 € 0 €
2016 1 - - 3 100 € 0 €
  2016-2022 3 30 60 8 000 € 0 € (0%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com