Asociácia slovenských pedagógov Asocijacija slovačkih pedagoga

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Ul. XIV. VÚSB 12 21 470 Bački Petrovac

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

ASP od roku 2001 vypracúva učebné osnovy, programy, štandardy a vzdelávacie výkony pre našich učiteľov zo slovenského jazyka a organizuje početné akreditované vzdelávacie programy.

ASP sa zaoberá vzdelávacími aktivitami pre učiteľov, podporuje súťaže a semináre pre žiakov, vypracúva a prezentuje učebné programy, prezentuje dodatky učebných osnov a učebnice pre slovenské školy.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 10 433 8 440 31 824 € 11 700 €
  11.11.2021 - 12.11.2021
Základné školy s vyučovacím jazykom slovenským v Báčke, Banáte a v Srieme
Vzdelávanie
ŽIACI ŽIAKOM
Žiadosť číslo 0782/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 200 928 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;iné (spresniť v poznámke)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  23.9.2021 - 24.9.2021
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
Vzdelávanie
Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti)
Žiadosť číslo 0304/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 200 1 700 €
Požadované položky: propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);ubytovanie;strava;nákup učebníc a didaktických pomôcok;iné (spresniť v poznámke)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  23.10.2021 - 23.10.2021
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
Vzdelávanie
KUCHÁRSKE RODINNÉ DEDIČSTVO - XII. seminár pre žiakov z rozličných vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským
Žiadosť číslo 0306/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
50 300 1 815 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);strava;nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  27.11.2021 - 27.11.2021
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
Vzdelávanie
Žiacka výtvarná kolónia
Žiadosť číslo 0308/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
60 200 1 445 €
Požadované položky: propagácia;strava;nákup učebníc a didaktických pomôcok;iné (spresniť v poznámke)
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  14.5.2021 - 11.6.2021
4 školy s vyučovacím jazykom slovenským
Vzdelávanie
Edukácie slovenskych učiteľov
Žiadosť číslo 0470/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
40 2 750 1 430 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;nákup PC a tlačiarní;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  20.7.2021 - 31.8.2021
na zasadnutí Aktívu riaditeľov s vyučovacím jazykom slovenským
Vzdelávanie
Zabezpečenie slovníkov do škôl
Žiadosť číslo 0471/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
10 2 750 3 030 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;iné (spresniť v poznámke)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2021 - 31.5.2021
slovenské triedy na ZŠ v Srbsku
Vzdelávanie
Po slovensky s Emilom
Žiadosť číslo 0483/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
63 240 19 196 €
Požadované položky: nákup kníh, literatúry;nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní;technické zabezpečenie;iné (spresniť v poznámke)
5 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  17.11.2020 - 16.12.2021
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
Informácie
Internetový ČAROSLOV - naša skutočnosť a budúcnosť
Žiadosť číslo 0502/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 800 620 €
Požadované položky: technické zabezpečenie;iné (spresniť v poznámke)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  16.11.2020 - 16.12.2021
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
Informácie
Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine
Žiadosť číslo 0509/RS/2021
Nepodporená
Projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
30 800 620 €
Požadované položky: technické zabezpečenie;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  29.10.2021 - 29.10.2021
Projekt sa realizuje v Békešskej Čabe (Maďarsko) v hostiteľskej škole
Vzdelávanie
Výmenný zájazd žiakov Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci so žiakmi Slovenskej základnej školy, gymnázia, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe
Žiadosť číslo 0779/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 200 1 040 €
Požadované položky: propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;iné (spresniť v poznámke)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 11 430 8 480 16 475 € 5 600 €
2019 12 498 17 082 16 745 € 4 500 €
2018 17 1 475 67 432 24 930 € 5 690 €
2017 18 - - 26 128 € 7 200 €
2016 18 - - 28 197 € 4 400 €
  2016-2021 86 2 836 101 434 144 299 € 39 090 € (27%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.