Československý ústav zahraniční Bratislava

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Oblasť

nezaradená

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

ČSÚZ Bratislava je organizácia, ktorej hlavným poslaním je starostlivosť o slovenských krajanov žijúcich v zahraničí, podpora krajanov prostredníctvom projektov zameraných na podporu vzdelávania, kultúrnej a ekonomickej kooperácie.

ČSÚZ Bratislava je OZ, podporuje krajanské spolky a osoby z bývalého Československa, trvale žijúcimi v zahraničí v oblasti vzdelávania, kultúrnej a ekonomickej kooperácie.

ČSÚZ Bratislava/Československý ústav zahraniční Bratislava je občianske združenie, usilujúce sa podporu krajanských združení, spolkov a osôb v zahraničí so zameraním na podporu vzdelávania, kultúrnej a ekonomickej kooperácie.

ČSÚZ Bratislava je OZ, podporujúce krajanské spolky a osoby žijúce v zahraničí. Podporuje vzdelávanie, kultúru a ekonomickú kooperáciu.Realizovali sa aktivity pre krajanov v Srbsku a Rakúsku.

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2022 0 - - 0 € 0 €
2021 2 200 9 000 40 400 € 4 000 €
2020 4 72 2 150 85 000 € 8 000 €
2019 1 12 12 5 000 € 2 000 €
2018 1 10 10 3 000 € 0 €
2017 1 - - 2 350 € 0 €
2016 1 - - 5 250 € 0 €
  2016-2022 10 294 11 172 141 000 € 14 000 € (10%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Slovenská republika

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com