Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica / Amatersko pozorište Janka Čemana u Pivnicama

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Ul. Vojvodinska 25 21 469 Pivnice

Viac informácií

www.dida.co.rs/

jceman@eunet.rs

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Ochotnícky krajanský divadelný spolok (Združenie občanov) Doterajše aktivity sú organizácia dvadsať troch festivalov DIDA, ôsem ročníkov tvorivej dielne Píšeš? Píšem!, vydanie troch knih a usporiadanie minimum sedemdesiať divadelných predlôh.

Ochotnícky krajanský divadelný spolok (Združenie občanov) Doterajše aktivity sa organizácia dvadsať try festivale DIDA, ôsem ročníkov tvorivej dielne Píšeš? Píšem!, vydanie try knihy a usporiadanie minimum sedemdesiať divadelných predlôh.

Ochotnícky krajanský divadelný spolok (Združenie občanov) Doterajše aktivity sa organizácia dvadsať štyri festivale DIDA, deväť ročníkov tvorivej dielne Píšeš? Píšem!, vydanie troch knih a usporiadanie minimum sedemdesiať divadelných predlôh.

Ochotnícky krajanský divadelný spolok (Združenie občanov) Doterajše aktivity sa organizácia dvadsať päť festivalov DIDA, desať ročníkov tvorivej dielne Píšeš? Píšem!, vydanie štyroch knih a usporiadanie sedemdesiať dve divadelné predlohy.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 6 432 11 300 15 280 € 3 000 €
  10.12.2021 - 12.12.2021
Pivnica
Vzdelávanie
7. ročník mini semináru Poď sa vypísať
Žiadosť číslo 0113/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
20 150 1 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;nákup kníh, literatúry
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  10.12.2021 - 12.12.2021
Pivnica
Vzdelávanie
7. ročník mini semináru Poď sa vypísať
Žiadosť číslo 0114/RS/2021
Zrušená
20 150 1 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;nákup kníh, literatúry
0 €
  1.12.2021 - 1.12.2021
Pivnica
Informácie
Čo si videl, nevidel si! - Kniha o živote a tvorbe Michala Kámaňa – Janka Čemana “ druhá fáza
Žiadosť číslo 0115/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
20 5 000 3 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra
0 €
  25.4.2021 - 1.5.2021
Čadca a Raková
Kultúra
Účasť na 53. ročníku prehliadke “Palárikova Raková” v Čadci
Žiadosť číslo 0117/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
22 1 000 3 280 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  26.3.2021 - 4.4.2021
Pivnica
Kultúra
26. Divadelné Inscenácie Dolnozemských Autorov DIDA 2021 Pivnica
Žiadosť číslo 0118/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
320 3 000 3 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);grafické úpravy;fotografie;strava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;nákup kníh, literatúry
0 €
  26.3.2021 - 26.3.2021
Pivnica
Kultúra
Divadelné predstavenie Jozef Gregor Tajovský-Matka
Žiadosť číslo 0119/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 2 000 2 500 €
Požadované položky: propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);grafické úpravy;fotografie;doprava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 5 372 11 150 12 880 € 8 900 €
2019 5 423 5 200 15 640 € 4 100 €
2018 4 413 2 485 15 440 € 5 100 €
2017 4 - - 11 915 € 3 500 €
2016 6 - - 33 010 € 2 330 €
  2016-2021 30 1 640 30 135 104 165 € 26 930 € (26%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.