Čabianska organizácia Slovákov/Csabai Szlovákok Szervezete

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Kossuth tér 10 5600 Békéscsaba

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Verejnoprospešná činnosť organizácie sa vzťahuje na zachovávanie a rozvíjanie slovenskej národnostnej kultúry a slovenského jazyka, na rozširovanie, a oboznámenie hodnôt slovenskej národnej kultúry, na udržiavanie kontaktov so slovenskými organizáciami pôsobiacimi v našej vlasti a v zahraničí, na zastupovanie miestnej Slovače (ochrana materinského jazyka a ochrana sociálnych záujmov).

Čabianska organizácia Slovákov - prevádzkuje: Dom slovenskej kultúry odborné a spoločenské spolky - vykoná: osvetársku prácu rozvojovú prácu kultúrnu činnosť informačné služby vydavateľskú činnosť

Čabianska organizácia Slovákov prevádzkuje budovu , rôzne umelecké a spoločenské spolky, organizuje podujatia, vykoná rozvojovú činnosť a vydáva ročenku a informačný časopis. Na rôznych fórach zastupuje záujmy Slovače miestnej a regionálnej úrovni.

Čabianska organizácia Slovákov prevádzkuje budovu , rôzne umelecké a spoločenské spolky, organizuje podujatia, vykoná rozvojovú činnosť a vydáva ročenku a informačný časopis. Pritom na rôznych fórach zastupuje záujmy Slovače miestnej a regionálnej úrovni.

ČOS vo svojom vlastníctve existujúceho sídla PREVÁDZKOVAL RÔZNE UMELECKÉ A SPOLOČENSKÉ SPOLKY zastupoval: OSVETÁRSTVO, SPOLOČENSKú, KULTÚRNU, ROZVOJOVÚ, INFORMAČNÚ, VYDAVATEĽSKÚ A ARCHIVOVACIU ČINNOSŤ .

- VLASTNÍ SÍDLO - PREVÁDZKUJE UMELECKÉ A SPOLOČENSKÉ SKUPINY - vykonával prácu OSVETÁRSTVA, SPOLOČENSKEJ, KULTÚRNEJ, ROZVOJOVEJ, INFORMAČNEJ, VYDAVATEĽSKEJ A ARCHIVOVACEJ ČINNOSTI - organizuje PROGRAMY - VYDALA SVOJE PERIODIKY

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 2 15 19 000 10 149 € 3 300 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Békešská Čaba
Informácie
Čabiansky kalendár 2022
Žiadosť číslo 0041/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
7 7 000 3 795 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
1 800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Békešská Čaba
Informácie
Čísla Čabäna 2021
Žiadosť číslo 0061/HU/2021
Podporená
Zmluva v registri
8 12 000 6 354 €
Požadované položky: predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 2 18 7 500 9 831 € 6 500 €
2019 3 28 14 000 14 943 € 5 600 €
2018 5 134 18 300 25 873 € 7 800 €
2017 3 - - 8 600 € 2 600 €
2016 5 - - 15 931 € 6 500 €
  2016-2021 20 195 58 800 85 327 € 32 300 € (38%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Maďarsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.