ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

 

Miesto pôsobenia

Luxembursko Luxembursko (1 000 krajanov)

St-Florian-Str. 19 85774 Unterföhring

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Združenie slovenských centier vo svete. Vzniklo na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo ÚSZZ v roku 2014. Rozvoj vzdelávania detí Slovákov v ich materinskej reči a spolupráce medzi centrami, USZZ, MŠVVaS, SPU, UMB BB, UK BA - školenia, časopis, projekty.

Miesto pôsobenia na mape

 

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Rok Oblasť Účastníci Zasiahnutí Dátum
2021     25.4.2021 - 25.4.2021

Mesačný Zoom učiteliek : Hyperaktívne dieťa v triede

Pozvánka na naše pravidelné mesačné zoom stretnutie 25. apríla 2021 od 20:00 do 22:00 CET: V apríli na tému: hyperaktívne dieťa v triede Hostia z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2021     22.4.2021 - 22.4.2021

Slovenčina ako druhý jazyk (L2) pre deti i dospelých

Pozvánka na aprílové stretnutie z cyklu metodických prednášok SAS - Studia Academica Slovaca Univerzity Komenského v Bratislave 🙂 Téma: SLOVENČINA AKO DRUHÝ JAZYK (L2) PRE DETI I DOSPELÝCH 22. APRÍLA 2021 od 15:00 do 17:30 (CET)

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 5 1 920 5 200 26 000 € 7 800 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Mníchov - a celosvetovo
Informácie
Ceruzky vo svete 2021
Žiadosť číslo 0624/LU/2021
Podporená
Zmluva v registri
600 1 200 7 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);distribúcia;tlmočenie, preklady, korektúra;grafické úpravy;doprava;ubytovanie;nákup kníh, literatúry;kancelárske potreby;poštovné;ocenenia
4 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Mníchov - a celosvetovo
Informácie
Bystrík - Učíme sa navzájom
Žiadosť číslo 0625/LU/2021
Podporená
Zmluva v registri
600 1 200 4 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);grafické úpravy
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Mníchov - a celosvetovo
Informácie
Projekt Bystrík online
Žiadosť číslo 0626/LU/2021
Podporená
Zmluva v registri
600 1 200 4 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra;grafické úpravy
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Celosvetovo
Vzdelávanie
Metodické školenia
Žiadosť číslo 0629/LU/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
60 1 200 7 000 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Celosvetovo
Kultúra
Súťaže ISEIA: Múza ZuZa
Žiadosť číslo 0630/LU/2021
Podporená
Zmluva v registri
60 400 4 000 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);grafické úpravy;doprava;ubytovanie;strava;kancelárske potreby;poštovné;ocenenia
1 800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 9 3 660 7 800 86 500 € 43 500 €
2019 4 200 1 100 15 699 € 7 400 €
2018 1 50 600 7 000 € 4 000 €
2017 3 - - 16 000 € 3 000 €
2016 6 - - 52 000 € 3 350 €
  2016-2021 28 5 830 14 700 203 199 € 69 050 € (34%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Luxembursko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.