Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku/Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Str. Independentei Nr. 36 315 500 Nadlac jud. Arad

Viac informácií

office@dzscr.ro

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

DZSČR je reprezentatívna organizácia slovenskej a českej menšiny v RO. Usporiada zabehané a nové činnosti pre slovenskú komunitu v RO v oblasti kultúry, vzdelávania, vydavateľskej činnosti. Významnou zložkou sú spoločné projekty so Slovákmi z Dolnej zeme.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 49 8 548 64 000 590 300 € 107 400 €
  16.9.2021 - 28.11.2021
Békešská Čaba, Maďarsko
Vzdelávanie
Účasť na Putovnej súťaži zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0271/RO/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
75 200 900 €
Požadované položky: doprava
0 €
  30.9.2021 - 31.10.2021
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Seminár slovenských dolnozemských pedagógov. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0272/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
80 500 6 400 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;ubytovanie;strava;kancelárske potreby
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  16.8.2021 - 30.11.2021
Srbsko
Vzdelávanie
Účasť na Seminári pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0274/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 400 900 €
Požadované položky: doprava
900 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2021 - 30.9.2021
Slovenská republika
Vzdelávanie
Účasť žiakov v Škole v prírode v SR
Žiadosť číslo 0277/RO/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
44 150 3 000 €
Požadované položky: doprava
0 €
  1.5.2021 - 12.12.2021
Slovenská republika
Vzdelávanie
Účasť detí a mládeže na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR)
Žiadosť číslo 0278/RO/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
70 280 6 400 €
Požadované položky: doprava
0 €
  15.7.2021 - 20.12.2021
Slovenská republika
Vzdelávanie
Nákup učebníc, pracovných zošitov, beletrie, odbornej a slovníkovej literatúry pre slovenské školy v Rumunsku
Žiadosť číslo 0279/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
600 3 000 5 400 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2021 - 20.12.2021
Slovenská republika/ Rumunsko
Vzdelávanie
Nákup učebných pomôcok pre slovenské školy v Rumunsku
Žiadosť číslo 0280/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
500 3 000 7 200 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní;technické zabezpečenie
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  19.4.2021 - 30.11.2021
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Ozvučenie do multifunkčnej sály centrálneho sídla DZSČR
Žiadosť číslo 0792/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
60 1 200 2 400 €
Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2021 - 30.9.2021
Rumunsko/Slovenská republika
Vzdelávanie
Celoštátne kolo súťaže zo slovenského jazyka v Rumunsku
Žiadosť číslo 0794/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
70 200 6 000 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava;nákup kníh, literatúry;ocenenia
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  21.6.2021 - 26.7.2021
Dulovce, Slovenská republika
Kultúra
Účasť na Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnostiach v Dulovciach
Žiadosť číslo 0283/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
30 300 3 800 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;ubytovanie;strava;krojové vybavenie
0 €
  1.7.2021 - 19.7.2021
Detva, Slovenská republika
Kultúra
Účasť na Krajanskom dvore 2021 v Detve
Žiadosť číslo 0284/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
30 5 000 4 700 €
Požadované položky: propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;ubytovanie;strava;rekvizity;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.7.2021 - 19.7.2021
Detva, Slovenská republika
Kultúra
Účasť na Folklórnom festivale pod Poľanou v Detve
Žiadosť číslo 0285/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
30 5 000 6 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;ubytovanie;strava;krojové vybavenie
0 €
  20.8.2021 - 20.9.2021
Gemelčička, Rumunsko
Kultúra
Detský folklórny festival v Gemelčičke
Žiadosť číslo 0542/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
130 150 2 000 €
Požadované položky: propagácia;ubytovanie;strava
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  18.6.2021 - 26.7.2021
Oradea, Rumunsko
Kultúra
Medzinárodné dni slovenskej mládeže
Žiadosť číslo 0543/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
120 140 8 000 €
Požadované položky: propagácia;ubytovanie;strava;ocenenia
0 €
  1.2.2021 - 30.12.2021
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Tlačiarenské náklady a doplnenie technického vybavenia redakcie časopisu Naše snahy
Žiadosť číslo 0288/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
1 000 5 000 14 700 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní;technické zabezpečenie
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  6.8.2021 - 16.8.2021
Radna-Lipova, Rumunsko
Kultúra
Púť rímskokatolíckych Slovákov z Rumunska do Radnej
Žiadosť číslo 0544/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
550 600 7 000 €
Požadované položky: propagácia;doprava;strava
0 €
  2.3.2021 - 30.12.2021
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Tlačiarenské náklady a predtlačová príprava pre časopis Naše snahy Plus
Žiadosť číslo 0289/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
500 3 000 6 400 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);grafické úpravy;nákup PC a tlačiarní
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  18.6.2021 - 25.6.2021
Baia Sprie, Rumunsko
Kultúra
Letný remeselnícky tábor pre slovenské deti z Bihorskej oblasti
Žiadosť číslo 0545/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
100 130 9 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;ubytovanie;strava;ocenenia
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2021 - 7.6.2021
župa Bihor, Rumunsko
Kultúra
Medzinárodný deň detí v župe Bihor
Žiadosť číslo 0546/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
400 440 8 000 €
Požadované položky: propagácia;doprava;strava;ocenenia
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  12.11.2021 - 14.11.2021
Oradea, Rumunsko
Kultúra
Prehliadka spevákov a tanečníkov slovenskej ľudovej hudby
Žiadosť číslo 0547/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
150 200 15 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;ubytovanie;strava;ocenenia
0 €
  20.4.2021 - 31.10.2021
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Prejavy nášho bytia
Žiadosť číslo 0551/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
110 600 5 800 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);inštalácia výstav;ubytovanie;strava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;ocenenia
0 €
  15.2.2021 - 30.11.2021
Nadlak, RO/Slovenská republika/Maďarsko/Srbsko
Kultúra
Divadelná skupina X v Nadlaku – nacvičovanie novej divadelnej inscenácie, výmena medzi divadelnými telesami, turné na Dolnej zemi a na Slovensku
Žiadosť číslo 0552/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
40 1 000 4 800 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;ubytovanie;strava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity
2 800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  2.7.2021 - 6.7.2021
Nadlak, Rumunsko/Bratislava, Slovenská republika
Kultúra
Účasť na Pamätnom dni Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave
Žiadosť číslo 0556/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
16 500 4 600 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;ubytovanie;strava
0 €
  2.6.2021 - 20.9.2021
Oradea, Rumunsko
Kultúra
Sústredenie pre slovenskú mládež zo žúp Bihor a Sălaj
Žiadosť číslo 1068/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
70 3 500 15 600 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;ubytovanie;strava;kancelárske potreby
0 €
  8.2.2021 - 30.6.2021
Bodonoš, Rumunsko
Vzdelávanie
Pobytové náklady pre stredoškolákov v internáte Teoretického lýcea J. Kozáčka v Bodonoši
Žiadosť číslo 0557/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
25 250 16 000 €
Požadované položky: ubytovanie;strava
10 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2021 - 15.11.2021
Nadlak, Arad, Temešvár - Rumunsko
Kultúra
Dni slovenského zahraničia v Rumunsku – v súčinnosti so SZSZ
Žiadosť číslo 0560/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
50 300 5 200 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;ubytovanie;strava
0 €
  8.7.2021 - 20.9.2021
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Sústredenie pre slovenskú mládež zo žúp Arad a Timi?
Žiadosť číslo 1072/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
70 3 000 12 700 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;ubytovanie;strava;kancelárske potreby
0 €
  5.7.2021 - 17.12.2021
Rumunsko
Vzdelávanie
Nákup interaktívnych tabúľ do jednotlivých sídiel DZSČR
Žiadosť číslo 1081/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
80 500 16 500 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok
5 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2021 - 30.11.2021
Rumunsko
Kultúra
Kroje pre členov Koordinačného výboru DZSČR
Žiadosť číslo 1083/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
40 80 12 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);krojové vybavenie
0 €
  15.3.2021 - 18.12.2021
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Zhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Slovenského multifukčného kultúrneho centra v Nadlaku a 1. etapa rekonštrukčných prác
Žiadosť číslo 1094/RO/2021
Podporené
Zmluva v registri
150 6 000 200 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);iné (spresniť v poznámke)
40 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.3.2021 - 31.12.2021
Nadlak, Rumunsko
Médiá
Technické vybavenie rozhlasového štúdia v Nadlaku
Žiadosť číslo 1096/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
20 8 000 13 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);technické a nábytkové vybavenie kancelárie
4 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.7.2021 - 6.12.2021
Slovenská republika
Kultúra
Výjazdové pracovné zasadnutie Výboru Aradskej oblasti DZSČR
Žiadosť číslo 1127/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
30 240 5 900 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;ubytovanie;strava
0 €
  1.10.2021 - 29.11.2021
Svätý Peter, Slovenská republika
Vzdelávanie
Účasť Nadlačanov na Dni skoly v Svätom Petre
Žiadosť číslo 0909/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
30 300 1 000 €
Požadované položky: doprava
0 €
  1.10.2021 - 7.11.2021
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Deň Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku
Žiadosť číslo 0914/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
200 1 500 8 900 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);grafické úpravy;fotografie;inštalácia výstav;ubytovanie;strava;ocenenia
4 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  14.6.2021 - 31.7.2021
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Tanečné dielne pre FS Sálašan (sústredenie)
Žiadosť číslo 0916/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
45 300 5 400 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;ubytovanie;strava
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  17.5.2021 - 30.11.2021
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Nákup hudobných nástrojov pre dychovú hudbu Nadlačanka
Žiadosť číslo 0977/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
18 1 000 4 200 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  8.2.2021 - 30.11.2021
Nadlak, RO/Maďarsko/Srbsko/Slovenská republika
Kultúra
Detské divadlo v Nadlaku
Žiadosť číslo 0996/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
25 300 3 600 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.10.2021 - 30.11.2021
Bodonoš, Rumunsko
Vzdelávanie
Poézia – moja láska
Žiadosť číslo 0495/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
60 90 1 500 €
Požadované položky: doprava;strava;ocenenia
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  6.10.2021 - 31.10.2021
Oradea, Rumunsko
Vzdelávanie
Konferencia profesorov a vysokoškolákov študujúcich na rumunských vysokých školách
Žiadosť číslo 0496/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
100 130 10 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;ubytovanie;strava;kancelárske potreby;ocenenia
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  11.2.2021 - 17.12.2021
župa Bihor, Rumunsko
Vzdelávanie
Súťaž medzi školami s vyučovaním v slovenskom jazyku v Rumunsku
Žiadosť číslo 0498/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
200 250 10 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;strava;ocenenia
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  7.5.2021 - 31.5.2021
Bodonoš, Rumunsko
Vzdelávanie
Deň Teoretického lýcea Jozefa Kozáčka v Bodonoši
Žiadosť číslo 0499/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
250 280 3 000 €
Požadované položky: propagácia;doprava;strava
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  25.5.2021 - 25.5.2021
rôzne mestá a obce Rumunska
Kultúra
25. máj - deň slovenčiny v Rumunsku
Žiadosť číslo 0501/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
1 200 5 000 15 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;ubytovanie;strava;kancelárske potreby
0 €
  22.1.2021 - 13.12.2021
Baia Sprie, Rumunsko
Kultúra
Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska
Žiadosť číslo 0503/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
100 120 13 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;ubytovanie;strava;ocenenia
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  23.4.2021 - 3.7.2021
Baia Sprie, Rumunsko
Kultúra
Sústredenie pre spevácke skupiny z Rumunska
Žiadosť číslo 0505/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
120 150 6 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;ubytovanie;strava
0 €
  9.8.2021 - 17.8.2021
Oradea, Rumunsko
Kultúra
Dni slovenskej kultúry v bihorskej oblasti
Žiadosť číslo 0506/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
200 300 22 400 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;ubytovanie;strava;ocenenia
0 €
  8.10.2021 - 5.12.2021
Rumunsko
Kultúra
Koncert rímskokatolíckych slovenských zborov
Žiadosť číslo 0507/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
150 170 6 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;ubytovanie;strava;ocenenia
0 €
  10.10.2021 - 10.10.2021
Bodonoš, Rumunsko
Kultúra
Vinobranie Bodonoš
Žiadosť číslo 0508/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
130 150 4 000 €
Požadované položky: propagácia;doprava;ubytovanie;strava
0 €
  21.9.2021 - 27.9.2021
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je ... 2021 – 22. ročník. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0264/RO/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
180 700 21 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);fotografie;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;technické zabezpečenie;ocenenia
0 €
  1.7.2021 - 2.8.2021
Čerpotok, Rumunsko
Kultúra
Medzinárodný slovenský mládežnícky festival v Čerpotoku - 16. ročník. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0265/RO/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
250 400 19 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);doprava;ubytovanie;strava
0 €
2020 52 8 933 47 834 594 215 € 275 000 €
2019 51 8 769 43 774 388 020 € 67 720 €
2018 42 7 494 41 359 280 600 € 61 000 €
2017 48 - - 330 300 € 56 300 €
2016 47 - - 412 772 € 68 932 €
  2016-2021 289 33 744 196 967 2 596 207 € 636 352 € (25%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Rumunsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.