Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku/Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Str. Independentei Nr. 36 315 500 Nadlac jud. Arad

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

DZSČR je reprezentatívna organizácia slovenskej a českej menšiny v RO. Usporiada zabehané a nové činnosti pre slovenskú komunitu v RO v oblasti kultúry, vzdelávania, vydavateľskej činnosti. Významnou zložkou sú spoločné projekty so Slovákmi z Dolnej zeme.

Jedinou organizáciou slovenskej menšiny v Rumunsku, ktorá zastupuje nielen slovenskú, ale aj českú menšinu vo vzťahu k rumunským orgánom, je Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (ďalej ako DZSČR). DZSČR vznikol 4. januára 1990 v Nadlaku (Nădlac), ktorý sa považuje za centrum kultúrneho a spoločenského života slovenskej menšiny v Rumunsku. Vytvorila sa tak organizácia, združujúca najväčší počet občanov slovenskej a českej národností v Rumunsku.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2023 57 9 441 557 865 931 000 € 414 400 €
  30.11.2023 - 16.12.2023
Nadlak - Rumunsko
Kultúra
Výstava medovníkov a tradičných vianočných dekorácií v Nadlaku s tvorivými dielňami
Žiadosť číslo 1198/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
120 1 200 2 800 € 0 €
  3.11.2023 - 27.11.2023
Oradea, Rumunsko
Kultúra
Prehliadka spevákov a tanečníkov slovenskej ľudovej hudby
Žiadosť číslo 0482/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
150 200 17 000 € 0 €
  19.10.2023 - 26.11.2023
Nadlak - Rumunsko
Vzdelávanie
Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0209/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 400 6 500 € 2 000 €
  6.10.2023 - 11.12.2023
Rumunsko
Kultúra
Koncert rímskokatolíckych slovenských zborov
Žiadosť číslo 0466/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 180 8 000 € 1 000 €
  6.10.2023 - 30.10.2023
Bodonoš, Rumunsko
Kultúra
Vinobranie v Bodonoši
Žiadosť číslo 0475/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
120 150 4 500 € 0 €
  5.10.2023 - 30.11.2023
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Deň Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku
Žiadosť číslo 0534/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 1 200 6 900 € 2 000 €
  4.10.2023 - 29.10.2023
Békešská Čaba - Maďarsko
Vzdelávanie
Účasť na Seminári slovenských dolnozemských pedagógov spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0207/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 500 1 000 € 500 €
  2.10.2023 - 30.10.2023
Oradea, Rumunsko
Vzdelávanie
Konferencia profesorov a vysokoškolákov študujúcich na rumunských vysokých školách
Žiadosť číslo 0450/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
100 130 11 000 € 0 €
  18.9.2023 - 26.9.2023
Nadlak - Rumunsko
Kultúra
Prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je ... 2023 – 23. ročník. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0202/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
180 700 33 000 € 8 000 €
  18.9.2023 - 26.11.2023
Srbsko
Vzdelávanie
Účasť na Putovnej súťaži zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0205/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
75 200 1 200 € 800 €
  11.9.2023 - 30.11.2023
Bodonoš, Rumunsko
Vzdelávanie
Poézia – moja láska
Žiadosť číslo 0447/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 90 1 600 € 1 000 €
  8.9.2023 - 29.10.2023
Svätý Peter, slovenská republika
Vzdelávanie
Účasť Nadlačanov na Dni školy v Svätom Petre
Žiadosť číslo 0666/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 300 1 000 € 800 €
  17.8.2023 - 25.9.2023
Gemelčička, Rumunsko
Kultúra
Detský folklórny festival v Gemelčičke
Žiadosť číslo 0476/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
130 200 3 000 € 800 €
  4.8.2023 - 21.8.2023
Radna - Lipova, Rumunsko
Kultúra
Púť rímskokatolíckych Slovákov z Rumunska do Radnej
Žiadosť číslo 0478/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
550 800 9 000 € 0 €
  3.8.2023 - 22.10.2023
Oradea, Rumunsko
Kultúra
Dni slovenskej kultúry v bihorskej oblasti
Žiadosť číslo 0464/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 300 28 000 € 2 000 €
  17.7.2023 - 23.12.2023
Slovenská republika, Srbsko
Vzdelávanie
Nákup učebníc, pracovných zošitov, beletrie, odbornej a slovníkovej literatúry pre slovenské školy v Rumunsku
Žiadosť číslo 0222/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 2 500 5 000 € 3 500 €
  17.7.2023 - 23.12.2023
Rumunsko, Slovenská republika
Vzdelávanie
Nákup učebných pomôcok pre slovenské školy v Rumunsku
Žiadosť číslo 0223/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 2 500 10 000 € 3 500 €
  17.7.2023 - 22.12.2023
Nadlak - Rumunsko
Kultúra
Nákup hudobných nástrojov pre dychovú hudbu Nadlačanka – 2. etapa
Žiadosť číslo 0492/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
18 1 000 5 600 € 1 600 €
  17.7.2023 - 15.12.2023
Čerpotok - Rumunsko
Médiá
Zriadenie slovenského rozhlasu Naša Cerova v Čerpotoku
Žiadosť číslo 0501/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
5 1 000 11 400 € 0 €
  17.7.2023 - 15.12.2023
Čerpotok - Rumunsko
Médiá
Zriadenie slovenského online TV ”Naša Cerova” v Čerpotoku
Žiadosť číslo 0502/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
5 1 000 5 500 € 0 €
  17.7.2023 - 15.9.2023
Rumunsko
Vzdelávanie
Podpora pre zápis žiakov do slovenskej školy v Rumunsku
Žiadosť číslo 0538/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 350 5 600 € 5 000 €
  17.7.2023 - 15.9.2023
Rumunsko
Vzdelávanie
Podpora pre žiakov navštevujúcich slovenské školy v Rumunsku
Žiadosť číslo 0545/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
340 1 400 23 800 € 15 000 €
  13.7.2023 - 17.7.2023
Čerpotok - Rumunsko
Kultúra
Medzinárodný slovenský mládežnícky festival v Čerpotoku - 17. ročník. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0204/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
250 400 30 000 € 7 000 €
  10.7.2023 - 30.11.2023
Slovenská republika
Kultúra
Výjazdové pracovné zasadnutie Výboru Aradskej oblasti DZSČR
Žiadosť číslo 0497/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
30 600 6 500 € 0 €
  10.7.2023 - 30.11.2023
župa Bihor a Sălaj, Rumunsko
Vzdelávanie
Multifunkčné ihriská pre slovenské školy v župe Bihor a Sălaj
Žiadosť číslo 0528/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
250 250 9 200 € 1 700 €
  6.7.2023 - 17.9.2023
Nadlak - Rumunsko
Kultúra
Sústredenie pre slovenskú mládež zo žúp Arad a Timi?
Žiadosť číslo 0495/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
70 3 000 14 000 € 0 €
  4.7.2023 - 23.7.2023
Detva, Slovenská republika
Kultúra
Účasť na Krajanskom dvore 2023 v Detve
Žiadosť číslo 0355/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 5 000 7 300 € 2 500 €
  4.7.2023 - 16.7.2023
Detva, Slovenská republika
Kultúra
Účasť na Folklórnom festivale pod Poľanou v Detve
Žiadosť číslo 0368/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
30 500 025 8 400 € 0 €
  3.7.2023 - 30.11.2023
Rumunsko
Kultúra
Kroje pre členov Koordinačného výboru DZSČR
Žiadosť číslo 0496/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
40 80 14 000 € 0 €
  26.6.2023 - 3.9.2023
Slovenská republika
Kultúra
Poznávací zájazd pre žiakov ZŠ a SŠ zo župy Bihor na Slovensko
Žiadosť číslo 0571/RO/2023 (R)
Neschválená
žiadateľ nesplnil administratívne podmienky
50 80 30 000 € 0 €
  26.6.2023 - 17.9.2023
Slovenská republika
Kultúra
Poznávací zájazd pre slovenskú mládež zo župy Bihor na Slovensko
Žiadosť číslo 0572/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
50 80 15 000 € 0 €
  19.6.2023 - 17.9.2023
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Tanečné dielne pre FS Sálašan (sústredenie)
Žiadosť číslo 0498/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
45 360 6 000 € 3 000 €
  16.6.2023 - 10.7.2023
Baia Sprie, Rumunsko
Kultúra
Letný remeselnícky tábor pre slovenské deti z Bihorskej oblasti
Žiadosť číslo 0479/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 130 12 000 € 3 000 €
  15.6.2023 - 30.7.2023
Dulovce, slovenská republika
Kultúra
Účasť na Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnostiach v Dulovciach
Žiadosť číslo 0366/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 300 5 500 € 3 000 €
  15.6.2023 - 31.7.2023
Oradea, Rumunsko
Kultúra
Medzinárodné dni slovenskej mládeže
Žiadosť číslo 0477/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
120 140 10 000 € 0 €
  10.6.2023 - 22.12.2023
Slovenská republika
Vzdelávanie
Účasť detí a mládeže na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR)
Žiadosť číslo 0220/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 280 11 100 € 5 000 €
  1.6.2023 - 25.9.2023
Oradea, Rumunsko
Kultúra
Sústredenie pre slovenskú mládež zo žúp Bihor a Sălaj
Žiadosť číslo 0494/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
70 350 18 000 € 0 €
  29.5.2023 - 4.6.2023
župa Bihor, Rumunsko
Kultúra
Medzinárodný deň detí v župe Bihor
Žiadosť číslo 0481/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
400 440 9 000 € 500 €
  19.5.2023 - 30.5.2023
rôzne mestá a obce Rumunska
Kultúra
25. máj - deň slovenčiny v Rumunsku
Žiadosť číslo 0460/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 200 5 000 26 000 € 2 000 €
  15.5.2023 - 15.12.2023
Rumunsko
Kultúra
Kroje pre detskú zložku FS Cerovina
Žiadosť číslo 0585/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
24 70 5 000 € 1 000 €
  15.5.2023 - 10.7.2023
Nadlak, Rumunsko/Kysáč, Srbsko
Vzdelávanie
Letná škola mladých štúrovcov
Žiadosť číslo 0760/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 120 4 000 € 2 000 €
  15.5.2023 - 30.11.2023
Nadlak, Rumunsko a Békešská Čaba, Maďarsko
Vzdelávanie
Vzájomný výmenný pobyt stredoškolákov z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku a Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe
Žiadosť číslo 0532/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 300 5 300 € 2 000 €
  14.5.2023 - 10.9.2023
Slovenská republika
Vzdelávanie
Účasť žiakov v Škole v prírode v SR
Žiadosť číslo 0219/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
44 160 4 600 € 3 000 €
  1.5.2023 - 30.5.2023
Bodonoš, Rumunsko
Vzdelávanie
Deň Teoretického lýcea Jozefa Kozáčka v Bodonoši
Žiadosť číslo 0449/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
250 280 4 000 € 2 000 €
  20.4.2023 - 11.9.2023
Nadlak - Rumunsko
Kultúra
220 rokov života Slovákov v Nadlaku
Žiadosť číslo 1203/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
250 1 500 18 800 € 4 300 €
  20.4.2023 - 30.11.2023
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Prejavy nášho bytia
Žiadosť číslo 0484/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
120 600 8 500 € 2 000 €
  17.4.2023 - 15.12.2023
Nadlak - Rumunsko
Kultúra
Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 2. etapa
Žiadosť číslo 1078/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 6 000 350 000 € 290 000 €
  3.4.2023 - 20.5.2023
Caransebes, Rumunsko
Vzdelávanie
Celoštátne kolo súťaže zo slovenského jazyka v Rumunsku
Žiadosť číslo 0459/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 200 7 000 € 3 000 €
  1.4.2023 - 30.11.2023
Slovenská republika/ Maďarsko/ Srbsko/ Rumunsko
Vzdelávanie
Účasť pedagógov na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR)
Žiadosť číslo 0221/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
25 600 3 200 € 0 €
  20.3.2023 - 30.11.2023
Nadlak - Rumunsko
Médiá
Portréty osobností Slovákov v Nadlaku
Žiadosť číslo 1206/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 5 000 3 000 € 1 500 €
  6.3.2023 - 15.12.2023
Nadlak, Rumunsko/Slovenská republika/Maďarsko/Srbsko
Kultúra
Detské divadlo v Nadlaku
Žiadosť číslo 0668/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 600 4 500 € 2 200 €
  6.3.2023 - 30.12.2023
Nadlak - Rumunsko
Informácie
Tlačiarenské náklady a predtlačová príprava pre časopis Naše snahy Plus
Žiadosť číslo 0225/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 3 000 8 900 € 3 000 €
  15.2.2023 - 16.12.2023
župa Bihor, Rumunsko
Vzdelávanie
Súťaž medzi školami s vyučovaním v slovenskom jazyku v Rumunsku
Žiadosť číslo 0456/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 250 10 000 € 4 500 €
  6.2.2023 - 29.12.2023
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Tlačiarenské náklady a doplnenie technického vybavenia redakcie časopisu Naše snahy
Žiadosť číslo 0224/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 5 000 19 800 € 3 000 €
  6.2.2023 - 30.11.2023
Nadlak, Rumunsko/Slovenská republika/Maďarsko/Srbsko
Kultúra
Divadelná skupina X v Nadlaku – skúšky, sústredenia, výmena medzi divadelnými telesami, turné na Dolnej zemi a na Slovensku
Žiadosť číslo 1088/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 1 000 6 000 € 1 700 €
  20.1.2023 - 17.12.2023
rôzne lokality v Rumunsku
Kultúra
Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska
Žiadosť číslo 0461/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 120 19 000 € 2 000 €
  9.1.2023 - 22.12.2023
Bodonoš, Rumunsko
Vzdelávanie
Pobytové náklady pre stredoškolákov v internáte Teoretického lýcea J. Kozáčka v Bodonoši
Žiadosť číslo 0458/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 250 16 000 € 12 000 €
2022 61 9 860 71 682 840 730 € 385 200 €
2021 54 8 548 64 000 626 000 € 130 400 €
2020 52 8 933 47 834 594 215 € 275 000 €
2019 51 8 769 43 774 388 020 € 67 720 €
2018 42 7 494 41 359 280 600 € 61 000 €
2017 48 - - 330 300 € 56 300 €
2016 47 - - 412 772 € 68 932 €
2011 48 - - 197 100 € 65 500 €
  2016-2023 460 53 045 826 514 4 600 737 € 1 524 452 € (33%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Rumunsko z oblasti Vládna organizácia


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Rumunsku:

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com