Matica slovenská v Srbsku/Matica slovačka u Srbiji

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Ul. M. Tita 18 21 470 Bački Petrovac

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Charakteristika žiadateľa: združenie občanov, Charakteristiky doterajších aktivít: uskutočňovanie, prejavovanie a hájenie kolektívnych záujmov a práv Slovákov žijúcich v Srbsku, ich ochrana a zveľaďovanie.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 27 11 659 615 100 91 270 € 21 500 €
  1.4.2021 - 31.12.2021
Báčsky Petrovec
Kultúra
Nákup notebooku a projektora s príslušenstvom pre Maticu slovenskú v Srbsku
Žiadosť číslo 0269/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
500 5 000 1 800 €
Požadované položky: technické zabezpečenie
0 €
  1.3.2021 - 30.6.2021
Báčsky Petrovec
Kultúra
Zosilnenie a prehĺbenie nosného pilieru budovy Domu Matice slovenskej v Báčskom Petrovci
Žiadosť číslo 1095/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
20 5 000 5 000 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
4 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2021 - 31.12.2021
Báčsky Petrovec
Kultúra
Interiérové vybavenie prevádzkových priestorov Matice slovenskej v Srbsku
Žiadosť číslo 0340/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
1 000 5 000 2 000 €
Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie
0 €
  15.1.2021 - 30.10.2021
Selenča
Informácie
Zbierka lyrických skladieb z festivalu slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč
Žiadosť číslo 0360/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 5 000 1 150 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);iné (spresniť v poznámke)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  19.8.2021 - 21.8.2021
Hrušov (Slovenská republika)
Kultúra
Krajania na Hontianskej paráde 2021
Žiadosť číslo 0406/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
40 20 000 4 200 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);inštalácia výstav;doprava;ubytovanie;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.2.2021 - 30.11.2021
Stará Pazova
Informácie
Fotomonografia Slováci v objektíve Petra Dešića (Stará Pazova 1770 - 2020)
Žiadosť číslo 0418/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
500 5 000 2 450 €
Požadované položky: predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2021 - 30.6.2021
Nové Zámky (Slovenská republika)
Vzdelávanie
Účasť na vyhodnotení súťaže Prečo mám rád slovenčinu prečo mám rád Slovensko
Žiadosť číslo 0166/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
32 1 200 2 900 €
Požadované položky: doprava
0 €
  1.12.2021 - 31.12.2021
Bratislava, Slovenská republika
Vzdelávanie
Mikuláš a Vianoce na Slovensku
Žiadosť číslo 0167/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
30 1 000 3 300 €
Požadované položky: doprava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  7.8.2021 - 21.8.2021
Báčsky Petrovec
Vzdelávanie
Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov 2021 počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci
Žiadosť číslo 0168/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
300 2 000 1 710 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);ubytovanie;strava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;reprezentačné náklady;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2021 - 31.12.2021
Báčsky Petrovec
Kultúra
Technické vybavenie kancelárie Matice slovenskej v Srbsku
Žiadosť číslo 0169/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
500 5 000 1 000 €
Požadované položky: nákup PC a tlačiarní
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2021 - 31.8.2021
Báčsky Petrovec
Vzdelávanie
Podpora slovenského školstva v Srbsku v školskom roku 2021/2022
Žiadosť číslo 0173/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
320 1 200 19 200 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok;iné (spresniť v poznámke)
10 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  11.8.2021 - 14.8.2021
Báčsky Petrovec
Kultúra
Slovenské národné slávnosti 2021
Žiadosť číslo 0176/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
3 000 25 000 13 880 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);archivácia;inštalácia výstav;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity;krojové vybavenie;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;reprezentačné náklady;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  5.8.2021 - 20.8.2021
Báčska Palanka
Kultúra
Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže počas Slovenských národných slávností 2021
Žiadosť číslo 0177/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
150 300 2 900 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.7.2021 - 31.7.2021
Detva, Slovenská republika
Kultúra
Krajanský dvor v rámci 55. Folklórnych slávností pod Poľanov v Detve
Žiadosť číslo 0198/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
9 10 000 1 460 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava
0 €
  1.11.2021 - 30.11.2021
Bratislava, Slovenská republika
Kultúra
Účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2021
Žiadosť číslo 0199/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
1 000 5 000 460 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava
0 €
  4.7.2021 - 6.7.2021
Bratislava (Slovenská republika)
Kultúra
Účasť na Pamätnom dni Slovákov žijúcich v zahraničí
Žiadosť číslo 0200/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
9 2 000 1 640 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.6.2021 - 31.12.2021
Báčsky Petrovec
Vzdelávanie
Didaktické pomôcky pre materské školy s vyučovacou rečou slovenskou
Žiadosť číslo 0201/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
1 000 3 000 2 000 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.10.2021 - 31.10.2021
Bratislava (Slovenská republika)
Informácie
Účasť na Stálej konferencii „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2021"
Žiadosť číslo 0209/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
4 500 000 720 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava
0 €
  1.5.2021 - 31.12.2021
Srbsko
Kultúra
Knižné odmeny pre slovenské deti – víťazov detskej recitačnej a detskej divadelnej súťaže
Žiadosť číslo 0210/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
200 1 000 1 200 €
Požadované položky: nákup kníh, literatúry
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  23.7.2021 - 30.7.2021
Báčsky Petrovec
Kultúra
Organizácia 25. matičného turnaju v malom futbale o putovný pohár veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku
Žiadosť číslo 0220/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
160 1 500 1 300 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);archivácia;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;reprezentačné náklady;ocenenia
0 €
  1.7.2021 - 31.7.2021
Čerpotok (Rumunsko)
Kultúra
Účasť na Medzinárodnom slovenskom mládežníckom festivale v Čerpotoku
Žiadosť číslo 0231/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
40 3 000 1 600 €
Požadované položky: doprava
0 €
  1.5.2021 - 31.12.2021
Srbsko
Vzdelávanie
Kúpa odborných kníh, učebníc, učebných materiálov a pomôcok pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
Žiadosť číslo 0233/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
2 400 5 000 2 500 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.8.2021 - 31.8.2021
Oradea (Rumunsko)
Kultúra
Medzinárodné dni slovenskej mládeže v Rumunsku
Žiadosť číslo 0234/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
12 1 000 600 €
Požadované položky: doprava
0 €
  1.3.2021 - 30.7.2021
Báčsky Petrovec
Informácie
Reprint monografie Moje rodisko a Vladimir Urbanček
Žiadosť číslo 1005/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
5 2 000 2 400 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
0 €
  15.3.2021 - 15.5.2021
Nadlak (Rumunsko)
Vzdelávanie
Účasť na medzinárodnej konferencii a udelení Ceny Ondreja Štefanka v Nadlaku
Žiadosť číslo 0250/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
4 200 300 €
Požadované položky: doprava
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.9.2021 - 15.11.2021
Hronec pri Brezne (Slovenská republika)
Vzdelávanie
Poznaj svoje korene – škola v prírode pre slovenské deti zo zahraničia
Žiadosť číslo 0256/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
350 500 11 200 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.7.2021 - 31.8.2021
Slovenská republika
Vzdelávanie
Škola v prírode pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Žiadosť číslo 0268/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
44 200 2 400 €
Požadované položky: doprava
0 €
2020 30 11 567 212 270 102 090 € 40 400 €
2019 22 21 21 70 285 € 27 300 €
2018 17 17 17 49 001 € 22 220 €
2017 26 - - 86 776 € 41 312 €
2016 40 - - 94 117 € 38 538 €
  2016-2021 162 23 264 827 408 493 539 € 191 270 € (39%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.