Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Bulevar Mihajla Pupina 1/IV 21 000 Novi Sad

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Aktivity Výboru pre vzdelávanie vyplývali zo Stratégie pre vzdelávanie Slovákov v Srbsku a z Akčného plánu ku kapitole 23 za oblasť vzdelávania predprístupných aktivít Srbska do vstupu do EU.

Výbor pre kultúru NRSNM sa zaoberá rozvojom, zveľaďovaním a zachovaním kultúry a kultúrneho dedičstva príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Národnostná rada zastupuje národnostnú menšinu aj v oblasti informovania v jazyku národnostnej menšiny, sleduje privatizáciu lokálnych médií, poskytuje mienky k mediálnym projektom, podporuje médiá prostredníctvom súbehou a pod.

Národnostná rada zastupuje národnostnú menšinu v oblasti vzdelávania, kultúry, informovania v jazyku národnostnej menšiny a úradného používania jazykov a písem

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny je v zmysle zákona orgán kultúrnej autonómie slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Národnostná rada zastupuje národnostnú menšinu aj v oblasti informovania v jazyku národnostnej menšiny, podporuje médiá, novinársku a hlásateľskú činnosť prostredníctvom súbehov, sleduje prácu médií ..

NRSNM od začiatku intenzívne spolupracuje s tými lokálnymi samosprávami, v ktorých žijú Slováci. So Starou Pazovou už tradične existuje výnimočná spolupráca v prospech tam žijúcich Slovákov a ich vzťahov s väčšinovým národom.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 48 8 572 447 568 182 000 € 31 200 €
  3.6.2021 - 5.6.2021
Stará Pazova
Kultúra
Detská divadelná prehliadka 3xĎ 2021
Žiadosť číslo 0332/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
200 1 000 5 030 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;technické zabezpečenie;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  31.7.2021 - 30.11.2021
školy s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku
Vzdelávanie
Didaktické pomôcky pre slovenské školy
Žiadosť číslo 0345/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
18 2 900 4 250 €
Požadované položky: propagácia;nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;nákup PC a tlačiarní;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;poštovné;iné (spresniť v poznámke)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  3.12.2021 - 3.12.2021
školy s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku alebo platforma NRSNM
Vzdelávanie
Realizacia kvizu: Poznaj svoju minulosť
Žiadosť číslo 0346/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
60 240 2 080 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra;grafické úpravy;doprava;strava;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.10.2021 - 30.11.2021
stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku
Vzdelávanie
Po slovensky na strednej škole
Žiadosť číslo 0347/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
120 120 3 730 €
Požadované položky: propagácia;nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  28.10.2021 - 7.11.2021
Stará Pazova
Kultúra
Festival Divadelný vavrín 2021
Žiadosť číslo 0359/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
200 1 000 6 030 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  16.10.2021 - 16.10.2021
Selenča
Kultúra
Festival populárnej slovenskej hudby Zlatý kľúč 2021
Žiadosť číslo 0361/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
50 15 000 6 230 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  15.8.2021 - 15.9.2021
školy s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku
Vzdelávanie
Kvalitné vyučovanie pre naše školy
Žiadosť číslo 0385/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
5 120 3 930 €
Požadované položky: propagácia;nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup softwaru;iné (spresniť v poznámke)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  14.5.2021 - 16.5.2021
Gymnázium v Kovačici
Vzdelávanie
Vyjazdny kurz pre slovenskych učiteľov
Žiadosť číslo 0386/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
120 2 900 3 380 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;ubytovanie;strava;nákup PC a tlačiarní;kancelárske potreby;technické zabezpečenie;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.9.2021 - 31.10.2021
školy, kde sa vyučuje slovenčina ako voliteľný predmet
Vzdelávanie
Slovenské knihy pre slovenské deti
Žiadosť číslo 0388/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
1 040 1 040 4 030 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;nákup PC a tlačiarní;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.8.2021 - 10.9.2021
PU v Novom Sade
Vzdelávanie
Podpora slovenskej skupiny MŠ v Novom Sade
Žiadosť číslo 0389/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
20 80 2 330 €
Požadované položky: propagácia;nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;nákup PC a tlačiarní;rekvizity;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;kancelárske potreby;iné (spresniť v poznámke)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  20.8.2021 - 6.9.2021
slovenské triedy na ZŠ v Srbsku
Vzdelávanie
Aby nám triedy nezanikli
Žiadosť číslo 0394/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
275 275 8 480 €
Požadované položky: propagácia;nákup učebníc a didaktických pomôcok;iné (spresniť v poznámke)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.3.2021 - 31.10.2021
Nový Sad, Stará Pazova, Kovačica, Báčsky Petrovec, Šíd, Odžaci, Aradáč, Kysáč, Padina
Médiá
Dopisovateľská sieť slovenských vojvodinských médií
Žiadosť číslo 0399/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
20 30 000 4 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;iné (spresniť v poznámke)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  4.6.2021 - 4.6.2021
Báčsky Petrovec
Vzdelávanie
Aj my sa učime po slovensky
Žiadosť číslo 0400/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
60 240 1 580 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;strava;nákup kníh, literatúry;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2021 - 31.5.2021
slovenské médiá a školy
Médiá
Budem žiakom v slovenskej triede
Žiadosť číslo 0401/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
30 4 450 1 830 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);grafické úpravy;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  5.8.2021 - 16.8.2021
Báčsky Petrovec, Srbsko
Médiá
Press stredisko počas SNS 2021
Žiadosť číslo 0402/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
25 50 000 1 500 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.2.2021 - 24.12.2021
MŠ, kde žijú slovenské deti: Biele Blato, Vojlovica, Nový Sad, Erdevík, Báčska Palanka, Čelarevo, Krčedín
Vzdelávanie
Slovenčina aj pre predškolákov
Žiadosť číslo 0405/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
60 240 1 730 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;rekvizity;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  2.7.2021 - 12.7.2021
SR alebo objekt Školy v prírode v Srbsku
Vzdelávanie
Škola v prírode v SR
Žiadosť číslo 0413/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
44 88 3 230 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  25.6.2021 - 5.12.2021
SR alebo objekt Školy v prírode v Srbsku
Vzdelávanie
Učasť žiakov ZŠ na taboroch v SR
Žiadosť číslo 0414/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
34 150 2 730 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.7.2021 - 31.8.2021
SR alebo objekt Školy v prírode v Srbsku
Vzdelávanie
Učasť žiakov stredných škôl na taboroch v SR
Žiadosť číslo 0415/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
40 240 2 730 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  25.3.2021 - 24.12.2021
NRSNM a slovenské inštitúcie v Srbsku
Informácie
Vybavenie kancelárie NRSNM
Žiadosť číslo 0417/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
1 000 35 000 4 230 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní;rekvizity;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  20.4.2021 - 20.11.2021
SR (Modra, B. Bystrica, Žilina)/školy s vyučovacím jazykom slovenským
Vzdelávanie
Odchod slovenských pedagógov a študentov zo Srbska na zdokonaľovanie do SR
Žiadosť číslo 0419/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
120 4 450 3 630 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;doprava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.10.2021 - 2.10.2021
PU v Kovačici
Vzdelávanie
Seminár pre učiteľky materských škôl- spoločný dlonozemský projekt
Žiadosť číslo 0420/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
60 1 000 2 730 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;ubytovanie;strava;nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.10.2021 - 24.12.2021
Filozofická fakulta v Novom Sade
Vzdelávanie
Podpora zápisu študentov na Oddelenie slovakistiky v Novom Sade
Žiadosť číslo 0423/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
15 15 3 030 €
Požadované položky: propagácia;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2021 - 31.5.2021
portál NRSNM
Vzdelávanie
Prezentovanie histórie a tradícií vojvodinských Slovákov a Slovenska
Žiadosť číslo 0424/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
10 2 750 2 180 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;grafické úpravy;nákup PC a tlačiarní;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.1.2021 - 30.4.2021
školy s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku
Vzdelávanie
Didaktické karty zo slovenčiny
Žiadosť číslo 0425/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
5 1 000 3 620 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.5.2021 - 1.11.2021
Stará Pazova
Médiá
Press stredisko počas osláv 250. výročia príchodu Slovákov do Starej Pazovy
Žiadosť číslo 0430/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
25 50 000 1 500 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov
0 €
  19.7.2021 - 19.7.2021
Nový Sad, Srbsko
Kultúra
Pomôcky pre skvalitnenie činnosti slovenských KUS, KOS a Domov kultúry vo Vojvodine
Žiadosť číslo 0692/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
1 000 10 000 6 850 €
Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)
0 €
  3.7.2021 - 4.7.2021
Stará Pazova, Srbsko
Kultúra
Edukácia slovenských divadelných ochotníkov v Srbsku
Žiadosť číslo 0695/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
20 20 000 3 730 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);ubytovanie;strava;prenájom priestorov;rekvizity;kancelárske potreby;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2021 - 31.10.2021
Nový Sad
Médiá
Technické a estetické vynovenie webovej stránky NRSNM
Žiadosť číslo 0442/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
6 10 000 4 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  20.5.2021 - 31.12.2021
slovenské triedy na ZŠ a SŠ v Srbsku
Vzdelávanie
Vypracovanie testov pre hodnotenie on-line vyučovania
Žiadosť číslo 0444/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
2 750 2 750 2 450 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);grafické úpravy;nákup softwaru;technické zabezpečenie;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.2.2021 - 23.12.2021
slovenské triedy na ZŠ a SŠ v Srbsku
Vzdelávanie
Podpora dištančného vzdelávania slovenským učiteľom v Srbsku
Žiadosť číslo 0445/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
71 2 630 13 550 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;archivácia;grafické úpravy;nákup PC a tlačiarní;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  26.11.2021 - 28.11.2021
Pivnica, Srbsko
Kultúra
Festival Stretnutie v pivnickom poli 2021
Žiadosť číslo 0446/RS/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
50 1 000 4 030 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  15.6.2021 - 15.9.2021
Nový Sad, Srbsko
Kultúra
Súťaž o slovenskú divadelnú predlohu pe deti dospelých autorov Srbska
Žiadosť číslo 0702/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
20 20 000 3 830 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);reprezentačné náklady;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: obmedzenie položiek: schvaľujú sa IBA platby za odborné služby ako grant pre autorov predlôh
  1.9.2021 - 1.12.2021
Nový Sad, Srbsko
Kultúra
Súťaž o slovenskú divadelnú predlohu pre dospelých - dospelých autorov Srbska
Žiadosť číslo 0704/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
20 10 000 3 830 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);reprezentačné náklady;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: obmedzenie položiek: schvaľujú sa IBA platby za odborné služby ako grant pre autorov predlôh
  14.4.2021 - 14.6.2021
Nový Sad, R. Srbsko
Vzdelávanie
Súťaž o najoriginálnejší komiks slovenských detí a mládeže vo Vojvodine
Žiadosť číslo 0196/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 3 000 2 280 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;inštalácia výstav;reprezentačné náklady;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  6.11.2021 - 6.11.2021
Štúdio M v Novom Sade
Kultúra
Rozhlasová súťaž mladých recitátorov
Žiadosť číslo 0455/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
70 280 1 270 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;rekvizity;technické zabezpečenie;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  20.4.2021 - 30.4.2021
stredné odborné školy s vyučovacím jazykom slovenským
Vzdelávanie
Technická podpora pre elektronickú triednu knihu na slovenských stredných školách
Žiadosť číslo 0456/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
7 150 1 340 €
Požadované položky: propagácia;nákup PC a tlačiarní;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.5.2021 - 31.10.2021
Nový Sad, Báčsky Petrovec, Kovačica, Stará Pazova, a všetky ostatné prostredia, v ktorých sú Slováci v Srbsku
Médiá
Propagačný film o NRSNM a slovenskej menšine v Srbsku
Žiadosť číslo 0457/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
10 10 000 5 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;strava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  11.4.2021 - 16.5.2021
Stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku
Vzdelávanie
Technické vybavenie slovenských stredných škôl v Srbsku
Žiadosť číslo 0713/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
360 360 1 630 €
Požadované položky: propagácia;technické a nábytkové vybavenie kancelárie;iné (spresniť v poznámke)
1 200 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  26.5.2021 - 31.10.2021
Stará Pazova
Kultúra
Slávnostná akadémia k 250. výročiu príchodu Slovákov do Starej Pazovy
Žiadosť číslo 0464/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
100 50 000 4 800 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;reprezentačné náklady
0 €
  1.9.2021 - 30.11.2021
Báčsky Petrovec, Srbsko
Médiá
Škola online žurnalistiky pre mladých
Žiadosť číslo 0467/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
20 4 000 2 600 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;kancelárske potreby;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
1 300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  6.8.2021 - 8.8.2021
Báčsky Petrovec, Srbsko
Kultúra
Otvárací program Slovenských národných slávností 2021
Žiadosť číslo 0476/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
50 40 000 6 230 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;ubytovanie;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  17.7.2021 - 17.7.2021
Nový Sad, Srbsko
Kultúra
Seminár kreatívneho písania
Žiadosť číslo 0478/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
12 100 4 530 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;kancelárske potreby;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  6.9.2021 - 13.9.2021
Nový Sad, R. Srbsko
Vzdelávanie
Bezpečne do školy – jazda zručnosti
Žiadosť číslo 0481/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
30 3 000 3 580 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;distribúcia;rekvizity;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  16.6.2021 - 20.7.2021
Materské školy s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku
Vzdelávanie
Hrajme sa spolu- prispievanie k skvalitneniu výučby a pozdvihnutiu slovenskosti v materských školách v Srbsku
Žiadosť číslo 0484/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
200 6 000 5 200 €
Požadované položky: propagácia;distribúcia;rekvizity;iné (spresniť v poznámke)
2 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  29.8.2021 - 30.10.2021
Báčsky Petrovec, Srbsko
Kultúra
Víkendový workshop pre mladých slovenských recitátorov
Žiadosť číslo 0490/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
20 4 000 2 600 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;kancelárske potreby;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  5.4.2021 - 11.10.2021
R.Srbsko
Informácie
Tlač Srbsko-slovenského slovníka administratívno - právnicej terminologie
Žiadosť číslo 0491/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
20 40 000 5 230 €
Požadované položky: propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);iné (spresniť v poznámke)
0 €
  25.6.2021 - 27.6.2021
Nový Sad, R. Srbsko
Kultúra
Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti - medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a Rusínmi
Žiadosť číslo 0249/RS/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 6 000 3 190 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;rekvizity;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 48 4 599 478 420 180 428 € 63 210 €
2019 40 3 143 467 376 123 165 € 34 100 €
2018 37 3 432 438 438 127 425 € 44 600 €
2017 46 - - 189 136 € 49 560 €
2016 65 - - 204 236 € 40 790 €
  2016-2021 284 19 746 1 831 802 1 006 390 € 263 460 € (26%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.