Slovenské vojvodinské divadlo/Maršala Tita 48 26 210 Kovačica

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Kollárova 4 21 470 Bački Petrovac

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Slovenské vojvodinské divadlo je profesionálne divadlo Slovákov v Srbsku. Od samotného založenia divadla SVD svoju činnosť úspešne prezentovalo na javiskách v Srbsku ale i na Slovensku.

Slovenské vojvodinské divadlo je profesionálne divadlo Slovákov v Srbsku. Od samotného založenia divadla, SVD organizuje divadelný festival pod názvom Petrovské dni divadelné.

SVD ako inštitúcia profesionálneho typu je založená v roku 2003. Od vtedy okrem funkcie profesionálneho divadla, ktoré spája profesionálnych kultúrnych dejateľov, ponúka i bohatší a kvalitnejší program publiku.

SVD ako profesionálne divadlo Slovákov v Srbsku, spája divadelných profesionálov a ponúka bohatší a kvalitnejší program. Tohoto roku divadlo zaznamenalo 15 rokov.Máme aktuálne dve predstavenia a v septembri boli 23. PDD, festival dvoch krajín.

Slovenské vojvodinské divadlo je profesionálne divadlo Slovákov v Srbsku. Od samotného založenia divadla, SVD organizuje divadelný festival profesionálnych divadiel dvoch štátov - Slovenska a Srbska pod názvom 25. Petrovské dni divadelné.

SVD je jediné profesionálne divadlo Slovákov v Srbsku. Budova SVD veľkosti 999 m2 je funkčná. Rekonštrukcie prebiehajú od roku 2008. V budove je iba jedna Veľká scéna.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 3 245 2 600 141 250 € 0 €
  5.9.2021 - 23.12.2021
Báčsky Petrovec
Kultúra
Kino SVD - technické vybavenie
Žiadosť číslo 0900/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
15 1 000 88 620 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);technické a nábytkové vybavenie kancelárie;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.9.2021 - 27.9.2021
Slovenské vojvodinské divadlo
Kultúra
26. Petrovské divadlené dni
Žiadosť číslo 0650/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
200 1 000 32 910 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);ubytovanie;strava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  5.3.2021 - 19.12.2021
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen. Spišské divadlo, Spišská Nová Ves. Divadlo Jána Palárika, Trnava. Divadelný vavrín, Stará Pazova. Maškove dni, Kovačica. Festival Zuzany Kardelisovéj, Kysáč.
Kultúra
Zájazdy SVD v roku 2021
Žiadosť číslo 0487/RS/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
30 600 19 720 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;ubytovanie;iné (spresniť v poznámke)
0 €
2020 4 656 8 500 91 985 € 23 000 €
2019 3 155 5 430 20 486 € 4 700 €
2018 3 185 5 350 23 460 € 7 500 €
2017 4 - - 15 747 € 5 483 €
2016 3 - - 18 414 € 6 800 €
  2016-2021 20 1 241 21 880 311 342 € 47 483 € (15%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.