Matica slovenská Rijeka

 

Miesto pôsobenia

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Korzo 35, 51 000, Rijeka

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Matica slovenská Rijeka bola založená 3. decembra 1994 na iniciatívu Evy Dobrotovej. Okrem pestovania slovenskej kultúry, zachovania identity, jazyka a zvykov, Matica iniciuje aj kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou a Chorvátskou republikou. Organizuje odborne prednášky, výstavy, promócie kníh, pripomína si štátne sviatky a výročia slovenských velikánov. Tradične už od roku 2000 organizuje Dni slovenskej kultúry, na ktorých prezentuje Slovensku republiku prostredníctvom slovenských umelcov, remeselníkov, ale aj gastronomickej ponuky slovenských jedál a výrobkov ako aj rôznymi propagačnými materiálmi o Slovensku.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 5 270 9 500 16 500 € 5 500 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Rijeka
Kultúra
najom priestorov
Žiadosť číslo 0067/HR/2021
Podporená
Zmluva v registri
55 1 000 4 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);prenájom priestorov;výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom;iné (spresniť v poznámke)
4 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  4.7.2021 - 6.7.2021
Bratislava SR
Kultúra
Pamatny den Slovakov žijucich v zahraniči ,Bratislava 5JUL
Žiadosť číslo 0069/HR/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
20 1 000 3 000 €
Požadované položky: doprava
0 €
  4.7.2021 - 6.7.2021
Bratislava SR
Kultúra
Pamatny den Slovakov žijucich v zahraniči ,Bratislava 5JUL
Žiadosť číslo 0070/HR/2021
Zrušená
20 1 000 3 000 €
Požadované položky: doprava
0 €
  16.6.2021 - 19.6.2021
Rijeka, Volosko
Kultúra
Dni slovenskej kultury Rijeka 2021
Žiadosť číslo 0071/HR/2021
Podporená
Zmluva v registri
150 1 500 3 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);fotografie;inštalácia výstav;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  8.7.2021 - 10.7.2021
Detva-Slovensko
Kultúra
dolnozemski dvor Detva
Žiadosť číslo 0072/HR/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
25 5 000 3 000 €
Požadované položky: doprava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
2020 5 280 9 500 14 600 € 11 400 €
2019 5 626 8 500 11 900 € 3 000 €
2018 4 285 7 500 9 800 € 2 500 €
2017 5 - - 16 300 € 2 000 €
2016 3 - - 8 500 € 1 800 €
  2016-2021 27 1 461 35 000 77 600 € 26 200 € (34%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.