Folklórny súbor Ostroha

 

Miesto pôsobenia

Írsko Írsko (22 000 krajanov)

Lantern Center 17 Synge street Dublin 8

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Folklórny súbor, ktorého hlavným cieľom je reprezentovať Slovensko , tvoriť a prezentovať kultúrne dedičstvo, tradície a zvyky Slovenska prostredníctvom tanca, spevu a hudby.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 10 300 6 730 40 660 € 13 900 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Dublin
Kultúra
Prenájom priestorov na tanečné nácviky pre FS Ostroha
Žiadosť číslo 0076/IE/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 1 000 2 050 €
Požadované položky: prenájom priestorov;iné (spresniť v poznámke)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  5.12.2021 - 5.12.2021
Dublin
Kultúra
Možno príde aj Mikuláš
Žiadosť číslo 0091/IE/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 400 3 000 €
Požadované položky: prenájom priestorov;rekvizity;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Dublin
Vzdelávanie
Modrotlač – prednáška a praktická ukážka výroby modrotlače, workshop
Žiadosť číslo 0092/IE/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 200 2 400 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);doprava;strava;prenájom priestorov;poštovné;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Dublin a SR
Kultúra
Detský folklórny súbor: Ostrôžky
Žiadosť číslo 0093/IE/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 1 000 10 760 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;grafické úpravy;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;krojové vybavenie;poštovné;iné (spresniť v poznámke)
5 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Slovensko, Írsko
Kultúra
Propagačné a reklamné materiály
Žiadosť číslo 0096/IE/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
30 1 000 3 500 €
Požadované položky: poštovné;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Írsko, Slovensko
Kultúra
Materiálne zabezpečenie pre FS Ostroha
Žiadosť číslo 0102/IE/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 1 000 12 550 €
Požadované položky: rekvizity;krojové vybavenie;poštovné;iné (spresniť v poznámke)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2021 - 31.12.2021
Dublin
Kultúra
Prenájom skladových priestorov na rok 2021
Žiadosť číslo 0103/IE/2021
Nepodporená
Projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
30 30 1 800 €
Požadované položky: prenájom priestorov;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Dublin
Médiá
Kalendár Ostrohy na rok 2021
Žiadosť číslo 0104/IE/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
30 1 000 1 300 €
Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);grafické úpravy;fotografie;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  1.1.2021 - 31.12.2021
Dublin
Kultúra
Prenájom priestorov na spevácke nácviky pre FS Ostroha
Žiadosť číslo 0111/IE/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 1 000 2 100 €
Požadované položky: prenájom priestorov;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.3.2021 - 11.12.2021
Dublin
Vzdelávanie
Tvorivé dielne zamerané na tradičné ľudové techniky
Žiadosť číslo 0125/IE/2021
Podporená
Zmluva v registri
30 100 1 200 €
Požadované položky: prenájom priestorov;iné (spresniť v poznámke)
900 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 14 450 12 000 50 962 € 28 300 €
2019 9 704 15 250 42 830 € 10 050 €
2018 9 765 14 120 29 140 € 5 000 €
2017 9 - - 26 049 € 10 500 €
2016 11 - - 37 552 € 5 000 €
  2016-2021 62 2 219 48 100 227 193 € 72 750 € (32%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Írsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.