Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku/office@dzscr.ro

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Str. Independentei Nr. 36 315 500 Nadlac jud. Arad

Viac informácií

kvsivankrasko@gmail.com

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

KVSIK má za sebou bohatú vydavateľskú činnosť, viac ako 20 rokov koordinuje vydávanie časopisu Dolnozemský Slovák, realizuje výstavy, prezentácie. Od r. 2009 udeľuje Cenu Ondreja Štefanka a organizuje sprievodnú medzinárodnú vedeckú konferenciu.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 16 614 23 400 62 800 € 24 300 €
  1.3.2021 - 31.12.2021
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Časopis Dolnozemský Slovák + 4 knižné prílohy. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0802/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 4 000 16 900 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);nákup softwaru;nákup PC a tlačiarní;technické a nábytkové vybavenie kancelárie
7 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  21.6.2021 - 30.11.2021
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Nákup stoličiek a vyhotovenie políc na knihy
Žiadosť číslo 0298/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 300 3 200 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);technické a nábytkové vybavenie kancelárie
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2021 - 30.11.2021
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Nákup kopírky so scanerom
Žiadosť číslo 0299/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
50 3 000 2 400 €
Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie;kancelárske potreby
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  3.5.2021 - 30.6.2021
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Nákup pianína do multifunkčnej sály
Žiadosť číslo 0562/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
150 3 000 4 800 €
Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie
3 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  17.5.2021 - 31.10.2021
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Výstava POKLADY NIEKDAJŠIEHO DETSTVA
Žiadosť číslo 0563/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
80 800 2 900 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);inštalácia výstav;strava;kancelárske potreby;iné (spresniť v poznámke)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  5.7.2021 - 30.11.2021
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Vydanie knihy: Miroslava Blažena Karkušová: ODRAZY
Žiadosť číslo 0855/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
6 2 500 2 800 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);grafické úpravy
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2021 - 30.11.2021
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Vydanie knihy: Anna Karolína Dováľová: FAREBNÉ BÁSNIČKY
Žiadosť číslo 0416/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
8 800 1 700 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  2.8.2021 - 18.12.2021
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Vydanie knihy: Michal Babiak: „KOHO DAR NEZVEDIE...“
Žiadosť číslo 0672/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
25 2 000 2 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  12.7.2021 - 18.12.2021
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Vydanie knihy: Jaroslav Čukan, Michal Kurpaš, Boris Michalík, Roman Zima, Marián Žabenský: DOLNOZEMSKÉ ODTIENE SLOVENSKEJ KULTÚRY
Žiadosť číslo 0675/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
12 2 000 1 800 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2021 - 30.11.2021
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Vydanie knihy: Pavel Husárik: BÁSNE PRE FILIPKA
Žiadosť číslo 0421/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
8 500 1 600 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  3.5.2021 - 20.11.2021
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Vydanie knihy: Mária Štefanková – Dagmar Mária Anoca: OBRÁZKY A BÁSNIČKY PRE ŠIKOVNÉ DETIČKY
Žiadosť číslo 0422/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
10 1 000 2 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.2.2021 - 30.9.2021
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Cena Ondreja Štefanka. Sprievodná medzinárodná konferencia Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov (pracovný názov) spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0242/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
120 600 9 900 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);ubytovanie;strava;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
4 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  2.11.2021 - 25.11.2021
Bratislava, Slovenská republika
Informácie
Slovenskí vydavatelia zo zahraničia – účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2021 (29. ročník) spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0243/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
22 800 4 800 €
Požadované položky: propagácia;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov
0 €
  21.6.2021 - 30.11.2021
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Vydanie knihy: Pavol Bujtár: SPOMIENKY NA MARCOVÝ DÁŽĎ
Žiadosť číslo 0514/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
8 800 2 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.2.2021 - 30.6.2021
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Vydanie knihy: Štefan Dováľ: CHVÍLE ŠŤASTIA A NÁVRATOV
Žiadosť číslo 0515/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
8 800 2 000 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  21.6.2021 - 30.11.2021
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Vydanie knihy: Anna Kalianková: KRIŠTÁĽOVÝ MESIAC BÁSNÍ
Žiadosť číslo 0518/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
7 500 1 500 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 11 628 21 200 50 300 € 30 700 €
2019 7 290 11 750 38 150 € 16 950 €
2018 7 193 7 900 39 300 € 17 800 €
2017 6 - - 35 200 € 13 300 €
2016 9 - - 41 300 € 9 000 €
  2016-2021 56 1 725 64 250 267 050 € 112 050 € (42%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Rumunsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.