Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Str. Independentei Nr. 36 315 500 Nadlac jud. Arad

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

KVSIK má za sebou bohatú vydavateľskú činnosť, viac ako 20 rokov koordinuje vydávanie časopisu Dolnozemský Slovák, realizuje výstavy, prezentácie. Od r. 2009 udeľuje Cenu Ondreja Štefanka a organizuje sprievodnú medzinárodnú vedeckú konferenciu.

office@dzscr.ro

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2023 12 485 19 390 69 500 € 28 800 €
  1.11.2023 - 20.11.2023
Bratislava, Slovenská republika
Kultúra
Slovenskí vydavatelia zo zahraničia – účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2023. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0518/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
24 800 7 400 € 4 000 €
  3.7.2023 - 15.12.2023
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Vydanie knihy: Pavel Husárik: OTÁZKY
Žiadosť číslo 0754/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
7 800 2 000 € 500 €
  3.7.2023 - 15.12.2023
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Vydanie knihy: Andreea Krnáčová: SVET FANTÁZIE
Žiadosť číslo 0756/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
7 800 2 000 € 1 000 €
  18.5.2023 - 30.11.2023
Nadlak, Rumunsko/Slovenská republika
Vzdelávanie
Výstava a tvorivé dielne VÝŠIVKY NA ODEVE SLOVÁKOV V NADLAKU
Žiadosť číslo 1159/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
80 800 3 500 € 0 €
  15.5.2023 - 30.11.2023
Nadlak - Rumunsko
Informácie
Vydanie knihy: Ondrej Zetocha: HÁDANKY S TAJNIČKAMI 2
Žiadosť číslo 1079/RO/2023 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
7 800 2 100 € 0 €
  20.4.2023 - 15.12.2023
Nadlak - Rumunsko
Vzdelávanie
Medzinárodná konferencia 220 rokov života Slovákov v Nadlaku
Žiadosť číslo 1209/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 5 000 9 000 € 3 800 €
  17.4.2023 - 30.10.2023
Nadlak - Rumunsko
Kultúra
Slávnostné odovzdávanie Ceny Pro Cultura Slovaca a sprievodné kultúrne podujatie. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0709/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 3 000 4 800 € 2 500 €
  10.4.2023 - 15.12.2023
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Dieľňa tvorivého písania pre deti a mládež
Žiadosť číslo 0725/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 90 2 400 € 1 500 €
  27.3.2023 - 30.11.2023
Nadlak, Rumunsko/Maďarsko/Srbsko/Slovenská republika
Kultúra
Prezentácia vydavateľskej činnosti KVSIK v Rumunsku, na Dolnej zemi a na Slovensku
Žiadosť číslo 0763/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 1 500 3 300 € 1 000 €
  6.3.2023 - 30.8.2023
Nadlak - Rumunsko
Vzdelávanie
Vydanie konferenčného zborníka SLOVÁCI A ICH UMENIE ZA HRANICAMI SLOVENSKA
Žiadosť číslo 1092/RO/2023 (R)
Neschválená
žiadateľ nesplnil administratívne podmienky
20 1 200 3 300 € 0 €
  1.3.2023 - 29.12.2023
Nadlak - Rumunsko
Informácie
Časopis Dolnozemský Slovák + 4 knižné prílohy. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 1157/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 4 000 18 400 € 7 500 €
  10.2.2023 - 30.10.2023
Nadlak - Rumunsko
Vzdelávanie
Cena Ondreja Štefanka. Sprievodná medzinárodná konferencia Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov (pracovný názov). Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0517/RO/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
120 600 11 300 € 7 000 €
2022 11 401 14 100 53 300 € 19 300 €
2021 16 614 23 400 62 800 € 24 300 €
2020 11 628 21 200 50 300 € 30 700 €
2019 7 290 11 750 38 150 € 16 950 €
2018 7 193 7 900 39 300 € 17 800 €
2017 6 - - 35 200 € 13 300 €
2016 9 - - 41 300 € 9 000 €
2011 8 - - 30 400 € 19 800 €
  2016-2023 87 2 611 97 740 420 250 € 179 950 € (43%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Rumunsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Rumunsku:

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com