Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Str. George Coşbuc nr. 20 315 500 Nădlac, România

Viac informácií

hlasznik@clicknet.ro

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku sa zameriava prioritne na prácu s deťmi a mládežou. Pôsobí hlavne v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, vydavateľskej a kultúrnej tak v Rumunsku, ako aj v priestore celej slovenskej Dolnej zeme.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2021 9 655 3 970 33 310 € 9 800 €
  21.6.2021 - 4.9.2021
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Slovenčina aktívne a tvorivo
Žiadosť číslo 0337/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
60 300 5 100 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;ubytovanie;strava;nákup učebníc a didaktických pomôcok;kancelárske potreby
1 800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  16.4.2021 - 31.8.2021
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Prehliadka Adama Suchanského v umeleckom prednese
Žiadosť číslo 0339/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
40 150 2 900 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;ubytovanie;strava;kancelárske potreby;ocenenia
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  19.7.2021 - 30.11.2021
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Nákup učebných pomôcok a didaktickej techniky pre Materskú školu č. 2 v Nadlaku
Žiadosť číslo 0874/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
90 360 3 000 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  5.4.2021 - 18.12.2021
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Tvorivé dielne pre predškolákov a žiakov ZŠ
Žiadosť číslo 0903/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
60 300 2 960 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);nákup učebníc a didaktických pomôcok;kancelárske potreby
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.3.2021 - 30.11.2021
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Nákup fotoaparátu s videokamerou a s príslušenstvom
Žiadosť číslo 0904/RO/2021
Nepodporená
Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie
50 1 200 4 500 €
Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie
0 €
  3.5.2021 - 30.11.2021
Rumunsko/Slovenská republika/Maďarsko/Srbsko
Vzdelávanie
Cena Samuela Tešedíka 2021. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0212/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
90 600 6 950 €
Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);ubytovanie;strava;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)
4 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  10.5.2021 - 30.11.2021
Báčsky Petrovec - Srbsko
Vzdelávanie
Účasť na podujatí Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0213/RO/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
70 280 1 000 €
Požadované položky: doprava
0 €
  14.6.2021 - 30.9.2021
Slovenská republika
Vzdelávanie
Návraty ku koreňom X – putovanie za kultúrnymi hodnotami predkov v materskej vlasti
Žiadosť číslo 0214/RO/2021
Nepodporená
Podpora v riadnom kole nepridelená s ohľadom na pandémiu COVID-19, žiadateľ sa môže uchádzať o mimoriadnu dotáciu v prípade, ak sa podujatie uskutoční
45 180 5 400 €
Požadované položky: doprava;ubytovanie;strava;iné (spresniť v poznámke)
0 €
  19.7.2021 - 17.12.2021
Slovenská republika
Vzdelávanie
Voľný nákup odbornej, slovníkovej, encyklopedickej literatúry, vzdelávacích CD a DVD nosičov a beletrie
Žiadosť číslo 0215/RO/2021
Podporená
Zmluva v registri
150 600 1 500 €
Požadované položky: nákup učebníc a didaktických pomôcok;nákup kníh, literatúry;nákup softwaru
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2020 9 520 5 180 24 700 € 12 400 €
2019 8 520 2 570 25 500 € 10 050 €
2018 6 430 2 170 31 700 € 6 500 €
2017 8 - - 39 800 € 16 500 €
2016 7 - - 34 680 € 8 000 €
  2016-2021 47 2 125 13 890 189 690 € 63 250 € (33%)
Krajina: Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Rumunsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.