Spolok Slovákov v Požsku

 

Miesto pôsobenia

Požsko Požsko (12 000 krajanov)

Oblas

nezaradená

 

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2022 0 - - 0 € 0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
2011 8 - - 174 400 € 57 400 €
  2016-2022 8 0 0 174 400 € 57 400 € (33%)
 
Krajina:
Oblas:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Požsko


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com