Krajania a krajanské organizácie

 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z celého sveta

Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku/Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania

Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Poľsko Spolok Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Slowakóv w Polsce

Rumunsko Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku Jana-Maria Szabo

Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Česká republika Slovensko - český klub, z.s.

Maďarsko Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku VPN ZSM

Chorvátsko Matica slovenská Rijeka

Srbsko Matica slovenská v Srbsku/Matica slovačka u Srbiji

Česká republika Folklorní spolek PÚČIK

Írsko Vzdelávacie Centrum pre Slovenské Deti v Dubline / Educational Centre for Slovak Children Ireland Ltd.

Chorvátsko Slovenské kultúrne centrum Našice

Francúzsko Andrea Hanouti

Rumunsko Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

Nemecko Slovensko-nemecký kultúrny klub e. V. - Slowakisch-deutscher Kulturklub e. V.

Srbsko Slovenské vojvodinské divadlo/Maršala Tita 48 26 210 Kovačica

Maďarsko Zväz Slovákov v Maďarsku

Chorvátsko Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku, Chorvátsko

Spojené kráľovstvo Okenko CIC

Srbsko Obec Báčsky Petrovec

Srbsko Slovenské vydavateľské centrum

Maďarsko Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Budapešť

Spojené kráľovstvo Czech & Slovak Club UK CIC

Írsko Folklórny súbor Ostroha

Česká republika Svetové združenie Slovákov v zahraničí, z. s.

Kanada Slovak Heritage Foundation of Windsor-Essex County

Chorvátsko Savez Slovaka – Zväz Slovákov

Rumunsko Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

Luxembursko ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

Česká republika Asociace Limbora, z. s.

Slovensko španielska únia

Spojené kráľovstvo Slovenský Kruh vo Veľkej Británii - SKVB

Srbsko Základná škola Maršal Tito Padina

Srbsko Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč

Srbsko Asociácia slovenských pedagógov Asocijacija slovačkih pedagoga

Srbsko Dom kultúry 3. októbra Kovačica

Slovenská republika Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV)

Rumunsko Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor vo Vojlovici

Srbsko Kultúrno osvetový spolok Jednota

Rumunsko Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Cirkevný zbor Butín

Maďarsko Kultúrny spolok pre Mlynky

Maďarsko Slovenská samospráva Budapešti

Srbsko Fondacija Mira Brtka

Maďarsko Nezisková verejnoprospešná s.r.o. SlovakUm

Česká republika Asociace ETNICA, z.s.

Poľsko Spolok Slovákov v Poľsku

Slovenská republika Akadémia vzdelávania Martin, o.z.

Kanada SLÁVIK - Slovenský folklórny spolok

Česká republika Folklorní soubor Šarvanci

Austrália Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii

Maďarsko Čabianska organizácia Slovákov

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Starej Pazove

Spojené kráľovstvo Slovak Learning CIC

Česká republika Obec Slovákov v Českej republike, z. s.

Ukrajina Spoločnosť Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku

Slovenská republika Československý ústav zahraniční Bratislava

Slovenská republika SPORT legal, s.r.o

Česká republika Slovenský literárny klub v ČR, z. s.

Kanada Slovak Canadian Heritage Museum

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Kulpín

Maďarsko Slovenská samospráva v Mlynkoch

Česká republika Jánošíkov dukát, z.s.

Srbsko Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov/Zavod za kulturu vojvodjanskih Slovaka

Srbsko Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika

Srbsko Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka

Srbsko Slovenské vojvodinské divadlo

Belgicko AKODOMA vzw

Česká republika BONA FIDE, z.s.

Srbsko Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

Cyprus Flamingos - Slovak School

Srbsko Základná škola Jana Amosa Komenského

Čiernohorsko-slovenské priateľstvo

Česká republika Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana

Srbsko Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica / Amatersko pozorište Janka Čemana u Pivnicama

Srbsko Základná škola Mladých pokolení Kovačica

Srbsko Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu

Kanada Tanecny Subor Domovina

Srbsko Matica slovenská v Srbsku

Chorvátsko Matica slovenská Osijek

Srbsko Združenie vychovávateľov (učiteliek MŠ) osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny

Srbsko Art centrum Chlieb a hry

Slovenská republika Občianske združenie Universitas Matthiae Belii

Srbsko Opština Kovačica

Srbsko Obec Kovačica

USA Slovak Heritage Festival

Česká republika Slovensko-česká spoločnosť

Srbsko Gymnazium Mihajla Pupina Kovačica

Srbsko Združenie pre Muzeálne agrárne dedičstvo

Srbsko Základná škola Jána Kollára Selenča


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com